Akademia Młodego Lidera

- kurs rozwoju kompetencji liderskich

28/10/2023 - 16/03/2024
bezpłatne
stacjonarny
Jesteś gotowa/y na odkrycie swojego potencjału liderskiego? Chcesz, żeby profesjonalni trenerzy pomogli Ci wypracować unikatowe umiejętności przywódcze? Ten w pełni dofinansowany kurs został stworzony dla Ciebie!
Informacje organizacyjne
termin
28/10/2023 - 16/03/2024
(soboty)
miejsce
Kaszów 185
czas trwania
10:00-17:00
liczba uczestników
10 osób
Prowadzący
A. Fudała, M. Kijanko, M. Michel
odpłatność
bezpłatne
forma
kurs
Akademia Młodego Lidera

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych oraz umiejętności przywódczych wśród młodych osób. Dowiesz się, jak lepiej komunikować się z innymi, żeby być przygotowanym do bycia prowadzenia grup i projektów w aktywności społecznej.

To kurs dla osób w wieku od 18 do 25 lat, które chcą angażować się w działalność na rzecz własnej społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych. To także warsztat dla tych, którzy chcą tworzyć własne grupy czy społeczności lokalne działające na rzecz innych ludzi.

Warsztat jest skierowany w szczególności do:

– członków samorządów uczniowskich i studenckich, młodzieżowych rad i grup nieformalnych,
– osób działających w harcerstwie,
– wolontariuszy,
– każdej osoby, która do tej pory nie posiada takich doświadczeń, ale chciałaby to zmienić.

- podniesiesz kompetencje osobiste i zawodowe w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności i współpracy (udzielanie i przyjmowanie feedbacku, dialog społeczny, ciekawość siebie i innych),
- poznasz charakter zadań i odpowiedzialność roli lidera w społeczności lokalnej (praca projektowa, w tym dynamika trwania projektu), zdobędziesz umiejętności tworzenia i prowadzenia projektów społecznych (identyfikowanie problemów społecznych na poziomie lokalnym i twórcze szukanie rozwiązań),
- dowiesz się, jak kształtować własny autorytet lidera i poznasz zasady kreowania własnego wizerunku w oparciu o swoje wartości,

– zwiększysz kompetencje z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych (radzenie sobie z tremą, umiejętność wypowiedzi w jasny i przystępny sposób),
– poznasz zasady prowadzenia profesjonalnych spotkań oraz techniki facylitacji (prowadzenie skutecznych spotkań, zwiększenie efektywności współpracy),
– poznasz metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w tym konfliktami (poznanie metod ich rozwiązywania),
– nauczysz się skutecznego budowania współpracy oraz tworzenia inicjatyw społecznych (przy użyciu języka inkluzywnego, włączającego),
– poznasz innych zaangażowanych liderów.

Kurs obejmuje łącznie 63 godziny zajęć edukacyjno-warsztatowych oraz dodatkowo możliwość realizacji zajęć praktycznych w postaci prowadzenia inicjatyw społecznych.

Czas realizacji kursu: od października 2023 do kwietnia 2024

Część edukacyjno-warsztatowa
- to łącznie 63 godziny (27 godz. realizowane w 2023, a 36 godz. w 2024) przeprowadzona w okresie od październik 2023 do marzec 2024, podczas której uczestnicy kursu otrzymają wiedzę z zakresu np. komunikacji, autoprezentacji, negocjacji i przywództwa

Część praktyczna, czyli inicjatywy społeczne
- realizowana w okresie od marzec do kwiecień 2024, podczas której uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć własne umiejętności oraz zdiagnozować swój potencjał bycia liderem podczas warsztatu.
To możliwość realizacji pomysłów młodych ludzi w praktyce. Uczestnicy będą mogli przeprowadzić swoją inicjatywę społeczną na rzecz wybranej społeczności lokalnej i otrzymają na ten cel dofinansowanie w wysokości do 4 tys. złotych.
Uczestnicy stworzą sieć aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierając się w działaniach społecznych. Kurs to nie tylko okazja do nauki i praktyki, ale również przestrzeń do wymiany doświadczeń.

Kurs jest przeznaczony dla 10 uczestników zakwalifikowanych na podstawie zgłoszeń oraz prowadzonej rekrutacji. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Moduł Ⅰ: “Czy mogę być Liderem?”

Prowadzenie: Aneta Fudała
Tematy:
1. “Ja i my - komunikacja i współpraca w grupie”. Autoprezentacja, teambuilding, motywacje i potrzeby Uczestników.
2 . “Ja jako Lider - rozwijanie osobistych umiejętności przywódczych”. Współpraca w zespole, sposoby pełnienia ról liderskich, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, analiza swojego stylu funkcjonowania w zespole.
3. “Wizje na przyszłość - rozwój lidera oraz działań społecznych”.
Strategia rozwoju Lidera.

Moduł II: “Do czego dążę jako Lider?”

Prowadzenie: Marta Kijanko
Tematy:
1: „Wizja lidera - sposób angażowania ludzi wokół wspólnych celów i wartości”.
Kształtowanie i doskonalenie kompetencji liderskich, autodiagnoza własna.
2. „Misja lidera - strategia rozwoju ludzi i organizacji.”
Zdobycie umiejętności definiowania celów. Praca z motywacją w kontekście realizowania projektów.

Moduł III: „Jak mogę zaangażować społeczność w kierunku zmiany społecznej?”

Prowadzenie: Małgorzata Michel
Tematy:
1: „ Ja jako lider w społeczności lokalnej”.
Poznanie specyfiki aktywizmu lokalnego poprzez naukę działań opartych na koncepcji empowerment. Identyfikacja siebie jako lidera, czyli lokalnego przywódcy i ambasadora zmiany społecznej.
2: „ Tworzenie lokalnego projektu szansą na zmianę społeczną.”
Diagnoza społeczności lokalnej, tworzenie projektów społecznych, wiedza z zakresu działań instytucji samorządowych i organizacji obywatelskich, pozyskiwanie lokalnych partnerów do współpracy.

Aneta Fudała

Z wykształcenia jestem psycholożką i psychoterapeutką, a na co dzień zajmuję stanowiska trenerki, koordynatorki zespołu oraz redaktorki psychologicznego newslettera. Codzienną pracę w znacznym stopniu ułatwia mi metoda treningu grupowego, z którego posiadam certyfikat, a także szkolenie z zakresu systemowej pracy z rodziną. W kwestiach praktycznych – posiadam również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa m.in. w szkole. Dzięki temu wiem, jak pracować z ludźmi i dla ludzi. W ramach pracy trenerskiej przeprowadziłam liczne warsztaty dla klas oraz dla nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Były to warsztaty m.in. z zakresu budowania zgranej klasy, technik skutecznego uczenia się, planowania swojego rozwoju, przeciwdziałania przemocy, a także pracy z uczniem agresywnym.

Marta Kijanko

Z wykształcenia jestem psycholożką, trenerką kompetencji interpersonalnych i menedżerskich, coachinią i team coachinią oraz absolwentką studiów filozoficznych. Dodatkowo zajmuję się samym nauczaniem coachingu i jestem superwizorką. Na co dzień pracuję jako psychoterpeutką Gestalt, wykładowczyni akademicka i doradczyni w obszarze rozwoju pracowniczego. Swoją praktykę wykorzystuję w budowaniu systemów Talent Managementu. Niezwykle istotne są dla mnie kwestie edukacyjne – dlatego też prowadzę szkolenia dla menedżerów i zespołów dotyczące kompetencji liderskich oraz szkolenia dla osób będących w okresie kryzysów i/lub zmian.

Małgorzata Michel

Z wykształcenia jestem profesorką nadzwyczajną doktorką habilitowaną nauk społecznych w dyscyplinie pedagogicznej, a także pedagożką resocjalizacyjną, mediatorką, streetworkerką, działaczką społeczną i lokalną aktywistką. Dodatkowo – jestem absolwentką warsztatów „Building resilience” organizowanych przez Cohen-Harris Resilience Center Association for Children at Risk. Na co dzień pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadząc Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych, a także aktywnie działam jako badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy w nurcie Urban Studies. Połączenie pracy badawczej z praktyką umożliwiło mi otrzymanie Nagrody im. Janusza Korczaka. 

Kurs jest zorganizowany w ramach projektu pn. „Rozwojowy Uniwersytet Ludowy - szkoła życia społecznego” realizowanego od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2025. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.
Zainteresował Cię temat tego szkolenia?
Nie zwlekaj z rezerwacją miejsca – 

teraz to dobra pora na rozwój.
pamiętaj, że
W Przestrzeni Rozwoju
jest miejsce dla każdego
rozgość się, zapoznaj się z naszymi działaniami i ofertą szkoleniową. Rozwijajmy się razem.

Zobacz
inne szkolenia

Prowadzimy profesjonalne, jakościowe, wartościowe szkolenia dla organizacji, firm i różnych innych grup społecznych – w przystępnej cenie i wspierającej atmosferze.