Myśl lokalnie,
działaj społecznie.

Lisiecka Przestrzeń Rozwoju

Łączy pracowników NGO, lokalnych liderów i mieszkańców Gminy Liszki. Organizujemy szkolenia rozwojowe i edukacyjne, dające możliwość pozyskania nowych kompetencji społecznych bliżej domu. Zdobytej wiedzy nie chowamy do szuflady. Nabyte umiejętności przekuwamy wspólnie 
w tworzenie i realizację inicjatyw społecznych dla Lisieckiej społeczności: gier terenowych, zabaw sportowych, zajęć kreatywnych i tym podobnych.

Dla kogo to robimy?

Lisiecka Przestrzeń Rozwoju to miejsce dla:

osób mieszkających na terenie gminy Liszki

dla każdej osoby chętnej do integracji lokalnej.

lokalnych Liderów i Liderek

osoby z predyspozycjami do zarządzania i pomagania, aktywnych i potencjalnych liderów.

pracowników NGO

członków organizacji społecznych, m.in. stowarzyszeń, fundacji, KGW czy OSP.

W Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju
spotykamy się, wymieniamy doświadczeniami i działamy.
Organizujemy szkolenia z zakresu kursów liderskich. inicjatyw społecznych. animacji partnerstwa lokalnego. coachingu. kursów liderskich. inicjatyw społecznych. animacji partnerstwa lokalnego. coachingu.

myśl, która wszystko zaczęła

Im dalej od centrum dużego miasta, tym trudniej o ciekawe inicjatywy. Chcemy przybliżać mieszkańcom lokalnych społeczności to, co mogliby otrzymać w metropolii. Dlatego w Gminie Liszki powołaliśmy inicjatywę, która ma za zadanie organizować  szkolenia i warsztaty dla tutejszych mieszkańców.

Lisiecka Przestrzeń Rozwoju działa na zasadzie kuli śnieżnej. Jedno spotkanie zaczyna szereg kolejnych i kolejnych. Tworzy się piękna, lokalna społeczność, w której działamy i uczymy się razem.

Szkolenia

Chcesz podnieść swoje kompetencje? Dobrze trafiłeś! Razem ze społecznością gminy Liszki inicjujemy i realizujemy projekty społeczne.

Mieszkasz w okolicach Gminy Liszki?
Dołącz do Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.
Biuro

ul. Tyniecka 1, Liszki

Kontakt

Izabela Plur
+48 530 999 047

Iwona Surmaj
+48 505 123 043
[email protected]

1. Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Projekt: „Liderzy źródłem rozwoju kapitału społecznego” realizowany w okresie od 01.11.2021r. do 31.07.2022 r.

2. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt: „Centrum Aktywności Społecznej” realizowany w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

Lisiecka Przestrzeń Rozwoju realizowana ze środków 1. Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Projekt: „Liderzy źródłem rozwoju kapitału społecznego” realizowany w okresie od 01.11.2021r. do 31.07.2022 r.
2. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt: „Centrum Aktywności Społecznej” realizowany w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.