Siła w spójności

- o budowaniu współpracującego zespołu

21/11/2023
bezpłatne
offline
Ideą przewodnią warsztatu jest poznanie sposobów efektywnego współdziałania oraz tworzenia zespołów uczących się, kluczowych w pracy nauczycieli i rozwoju szkoły.
Informacje organizacyjne
termin
21/11/2023
(wtorek)
miejsce
Rozwojowy Uniwersytet Ludowy, ul. J. Kantego 5, 32-060 Liszki
czas trwania
14:30 - 17:45
(w tym przerwy)
liczba uczestników
max 15 osób
Iwona Wojtaszek
odpłatność
bezpłatne
forma
warsztat
siła w spójności

Do uczestnictwa w warsztacie szczególnie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, przed którymi stoją wyzwania dostosowania się do zmian strukturalnych, programowych, w tym wdrażania edukacji włączającej.

Warsztat jest skierowany w szczególności do:

  • osób pracujących w systemie edukacji, którym zależy na jakości współpracy w zespole
  • osób, dla których jest ważna atmosfera zachęcająca do tworzenia nowych projektów edukacyjnych, angażowania w swoje pomysły innych współpracowników, rodziców oraz uczniów.

Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiele wiedzy, jak i praktycznych umiejętności:

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy będą mogli wymienić doświadczenia dotyczące procesu integracji.

Poznają zasady wspierającej komunikacji interpersonalnej, możliwe blokady komunikacyjne oraz metody i techniki przydatne do budowania efektywnych i współpracujących zespołów.

Spotkanie będzie miało charakter edukacyjno-warsztatowy. Jednocześnie stworzymy przestrzeń do rozmowy i wymiany doświadczeń wśród uczestników szkolenia.

Aneta Fudała

Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej, trenerka Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli i rodziców.

Posiada certyfikat pracy metodą treningu grupowego, a także szkolenie z zakresu systemowej pracy z rodziną. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa m.in. w szkole. W ramach pracy trenerskiej przeprowadziła liczne warsztaty dla klas oraz dla nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Były to warsztaty m.in. z zakresu budowania zgranej klasy, technik skutecznego uczenia się, planowania swojego rozwoju, przeciwdziałania przemocy, pracy z uczniem agresywnym.

Izabela Plur

Z wykształcenia jestem socjolożką i pedagożką oraz absolwentką studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo pełniłam funkcję kierowniczki Klubu Integracji Społecznej, a także zbierałam doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i rządowej. Takie połączenie dało mi świetną podstawę nie tylko w zarządzaniu Fundacją, ale przede wszystkim – w zrozumieniu ludzkich potrzeb i niesieniu im pomocy. Dzięki wieloletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi, oprócz ich zarządzaniem, aktywnie zajmuję się również wolontariatem oraz koordynacją i kierowaniem projektami społecznymi.

Swoją uwagę skupiłam w tym obszarze głównie na projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Takie podejście w pracy sprawia, że  mogę nie tylko opracowywać plany pomocy, ale również je wdrażać i obserwować ich efekty. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju działam od początku jej istnienia jako współzałożycielka i główny czynnik napędzający Fundację do działania. Jestem odpowiedzialna za przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz kontakt z potencjalnymi sponsorami i grantodawcami.

Iwona Surmaj

Wiceprezeska zarządu Fundacji Przestrzeń Rozwoju, dyrektorka Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego oraz specjalistka ds. programów szkoleniowych i rozwojowych.

Z wykształcenia jestem pedagożką i pracowniczką socjalną oraz absolwentką studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej, oraz profilaktyki społecznej. Swoje doświadczenie zdobywałam jako szkoleniowiec i dydaktyczka w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunków społecznych oraz warsztatów i szkoleń dla kadr pomocy społecznej. Dzięki temu wiem, jak odpowiednio rozplanować działania Fundacji – tak, aby działała na zewnątrz, ale też wewnętrznie. Dodatkowo – od kilkunastu lat zarządzam zespołami, projektami i jednostkami pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej w ramach NGO, a także jestem twórczynią i koordynatorką programów szkoleniowych oraz projektów pomocy i wsparcia specjalistycznego. Moje silne zaangażowanie w sprawy społeczne i socjalne zostały docenione przez Minister Pracy i Polityki Społecznej – Panią Joanny Fedak – za nowatorskie i niekonwencjonalne metody pracy z zakresu zadań pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych społecznie poprzez wdrożenie i realizację projektu wsparcia w środowisku lokalnym. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju odpowiadam za koordynację działań, realizację projektów, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz współpracę z trenerami i organizacjami. 

Dawid Mickiewicz

Od 15 lat profesjonalnie zajmuję się marketingiem, a obecnie – zarządzam sprzedażą i marketingiem w firmie z branży budowlanej, prowadząc zespoły sprzedażowe ukierunkowane na działania w całej Polsce i Europie. Od wielu lat zajmuję się również łączeniem firm z organizacjami pozarządowymi i ich współpracą. Oprócz teorii, wiem, jak ważna jest również praktyka. Dlatego w swojej pracy często wchodzę w rolę organizatora. Do tej pory udało mi się zorganizować kilkadziesiąt wydarzeń z różnych branż: seminaria, konferencje, festiwale i eventy. W trakcie swojej kariery tworzyłem również wymagające projekty marketingowe z zakresu brandingu, tworzenia identyfikacji marek, koncepcji oraz realizacji długoterminowych strategii marketingowych, łącząc te zadania z codzienną pracą marketera związaną z reklamą i marką. Swoją społeczną misję wypełniam jako członek i założyciel stowarzyszenia Lisiecka Przestrzeń Rozwoju, działającego na rzecz Gminy Liszki. Prywatnie – pasjonat teatru, kina, łyżwiarstwa i twórczości Kapuścińskiego.

Małgorzata Ochmańska

Z wykształcenia jestem socjolożką, a także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej oraz Mediacje Rodzinne. Dodatkowo – posiadam certyfikat z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W trakcie swojej kariery przez wiele lat pracowałam z NGO, co pozwoliło mi w zdobyciu doświadczenia w kierowaniu zespołami specjalistycznymi, realizowaniu projektów wspierających osoby w kryzysie oraz dzieleniu się doświadczeniem w ramach zajęć edukacyjnych ze studentami kierunków społecznych. Obecnie zajmuje się wspieraniem osób w efektywnym funkcjonowaniu z zakresu kompetencji społecznych i przezwyciężaniu trudności życiowych. Pracując z drugim człowiekiem, dbam nie tylko o atmosferę i empatię, ale przede wszystkim o ukierunkowanie wspólnych działań na rozwiązania korzystne dla człowieka.

Marika Lubelska

Z wykształcenia jestem familiolożką, a także odbyłam liczne kursy i szkolenia zwiększające kompetencje w pracy z osobami w kryzysie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w systemie pomocy społecznej, w tym szczególnie w pracy z rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej, jak również z osobami starszymi i niepełnosprawnymi w zakresie specjalistycznego wsparcia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Na co dzień jestem pracownicą socjalną i trenerką zatrudnienia wspieranego w Fundacji Przestrzeń Rozwoju, wspierając osoby w procesie reintegracji społeczno-zawodowej w powrocie lub zaistnieniu na rynku pracy.

Mariana Hoshovska

Z wykształcenia jestem prawniczką, absolwentką studiów magisterskich na kierunku filologia słowiańska, a także posiadam certyfikat specjalistki ds. inwestycji i certyfikat doradcy małego biznesu. W Centrum Integracji Społecznej – prowadzonym przez Fundację Przestrzeń Rozwoju – jestem instruktorką zawodu i trenerką zatrudnienia. W swojej pracy pomagam Uczestnikom w realizacji ich Indywidualnego Programu Zatrudnienia  Socjalnego, a także wspieram nabywanie, zwiększanie, poszerzanie i rozwój kompetencji zawodowych i społecznych Uczestników CIS przez prowadzenie dla nich indywidualnych konsultacji, warsztatów i grup wsparcia. Dodatkowo – towarzyszę Uczestnikom podczas zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i współpracuję z lokalnymi pracodawcami w celu zapewnienia Uczestnikom i Absolwentom Centrum możliwości podejmowania pracy. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w organizacjach urzędowych, NGO oraz jednostkach edukacyjnych na stanowiskach kierowniczki organizacji i  wydziału, kierowniczki i koordynatorki projektów m.in. projektów Unii Europejskiej, jurorki i asesorki ludowej, radczyni prawnej, wykładowczyni, tłumaczki, doradczyni, trenerki, konsultantki i asystentki. Prywatnie – pasjonatka malarstwa, rękodzieła, muzyki, wystroju wnętrz, książek, filmów fabularnych i dokumentalnych oraz psychologii.

Barbara Borejszo

Z wykształcenia jestem filozofką, a także absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Polskiego Instytutu Eriksonowskiego. Na co dzień jestem doradczynią zawodową, trenerką zatrudnienia wspieranego oraz artterapeutką, wspierając osoby bezrobotne oraz po kryzysach psychicznych w powrocie na rynek pracy i podjęciu aktywności zawodowej. Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, 2-letnie z osobami z grupy NEETS oaz 4-letnie z młodzieżą szkolną. Pracowałam w licznych projektach aktywizacji zawodowej, współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi na terenie Krakowa. W swojej pracy często wykorzystuje metodę otwartego dialogu oraz dialogu motywującego. Prywatnie – miłośniczka przyrody, pasjonatka dalekowschodnich podróży, jogi i ceremonii herbaty. 

Jakub Nowak

Z wykształcenia jestem absolwentem psychologii ze specjalnością kliniczną, dalej chętnie poszerzając swoją wiedzę w tym obszarze. Szczególnie – w tematyce mediów społecznościowych i psychologii osobowości. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju jestem trenerem zatrudnienia wspieranego, wspomagając rozwój zawodowy uczestników, biorąc aktywny udział w procesie reintegracji społecznej i ich powrocie na rynek pracy. Prywatnie – fan muzyki rockowej i heavy metalowej. 

Beata Pilch

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju jestem odpowiedzialna za obsługę finansową Centrum Integracji Społecznej na stanowisku księgowym, a także za obsługę płacowo-kadrową.

Aneta Fudała

Z wykształcenia jestem psycholożką i psychoterapeutką, a na co dzień zajmuję stanowiska trenerki, koordynatorki zespołu oraz redaktorki psychologicznego newslettera. Codzienną pracę w znacznym stopniu ułatwia mi metoda treningu grupowego, z którego posiadam certyfikat, a także szkolenie z zakresu systemowej pracy z rodziną. W kwestiach praktycznych – posiadam również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa m.in. w szkole. Dzięki temu wiem, jak pracować z ludźmi i dla ludzi. W ramach pracy trenerskiej przeprowadziłam liczne warsztaty dla klas oraz dla nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Były to warsztaty m.in. z zakresu budowania zgranej klasy, technik skutecznego uczenia się, planowania swojego rozwoju, przeciwdziałania przemocy, a także pracy z uczniem agresywnym.

Marta Kijanko

Z wykształcenia jestem psycholożką, trenerką kompetencji interpersonalnych i menedżerskich, coachinią i team coachinią oraz absolwentką studiów filozoficznych. Dodatkowo zajmuję się samym nauczaniem coachingu i jestem superwizorką. Na co dzień pracuję jako psychoterpeutką Gestalt, wykładowczyni akademicka i doradczyni w obszarze rozwoju pracowniczego. Swoją praktykę wykorzystuję w budowaniu systemów Talent Managementu. Niezwykle istotne są dla mnie kwestie edukacyjne – dlatego też prowadzę szkolenia dla menedżerów i zespołów dotyczące kompetencji liderskich oraz szkolenia dla osób będących w okresie kryzysów i/lub zmian.

Iwona Wojtaszek

Z wykształcenia jestem absolwentką pedagogiki społeczno-opiekuńczej i trenerką Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), a także certyfikowaną edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli i rodziców. Od 2018 roku prowadzę szkolenia stacjonarne oraz kursy i webinary online z zakresu m.in. metod wychowawczych. Prywatnie, ale też na pełny etat – szczęśliwa mama trójki dzieci, co z pewnością pomaga mi w pracy z  dorosłymi – w zrozumieniu dzieci i budowaniu z nimi relacji opartych na miłości i szacunku. 

Małgorzata Michel

Z wykształcenia jestem profesorką nadzwyczajną doktorką habilitowaną nauk społecznych w dyscyplinie pedagogicznej, a także pedagożką resocjalizacyjną, mediatorką, streetworkerką, działaczką społeczną i lokalną aktywistką. Dodatkowo – jestem absolwentką warsztatów „Building resilience” organizowanych przez Cohen-Harris Resilience Center Association for Children at Risk. Na co dzień pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadząc Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych, a także aktywnie działam jako badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy w nurcie Urban Studies. Połączenie pracy badawczej z praktyką umożliwiło mi otrzymanie Nagrody im. Janusza Korczaka. 

Patryk Lange

Z wykształcenia jestem absolwentem AGH, Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Trening G.T. Mentor. Z zawodu jestem certyfikowanym coachem i doradcą w obszarze tworzenia i rozwijania samozarządzania w firmach i organizacjach. Swoje umiejętności poszerzam jako praktyk zarządzania partycypacyjnego. W organizacjach prowadzę warsztaty mające na celu wdrażanie kultury partycypacji i samozarządzania, a w Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzę coaching indywidualny i zespołowy.

Izabela Szczepaniak-Wiecha

Z zawodu jestem trenerką warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Moje obszary specjalizacji trenerskiej to: umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, rozwój kompetencji trenerskich i facylitacyjnych. W pracy z ludźmi interesuje się  rozwojem umiejętności komunikacyjnych, a najważniejszymi obszarami są dla mnie: komunikacja oparta na empatii i szacunku, kontakt z własnymi potrzebami i dialog z potrzebami drugiej strony. 

Agnieszka Madej

Z wykształcenia jestem absolwentką filologii polskiej, a w praktyce – coachinią. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzę zajęcia reintegracji społecznej dla Uczestników w formie warsztatów rozwojowych, a także prowadzę grupę wsparcia w Centrum Integracji Społecznej.

Karol Baranowski

Z zawodu jestem bibliotekarzem i nauczycielem, a także prowadzę warsztaty z zakresu wykorzystania nowych technologii. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzę zajęcia reintegracji społecznej dla Uczestników w formie warsztatów komputerowych. 

Warsztat jest zorganizowany w ramach projektu pn. „Rozwojowy Uniwersytet Ludowy - szkoła życia społecznego” realizowanego od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2025. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.
Zainteresował Cię temat tego szkolenia?
Nie zwlekaj z rezerwacją miejsca – 

teraz to dobra pora na rozwój.
pamiętaj, że
W Przestrzeni Rozwoju
jest miejsce dla każdego
rozgość się, zapoznaj się z naszymi działaniami i ofertą szkoleniową. Rozwijajmy się razem.

Zobacz
inne szkolenia

Prowadzimy profesjonalne, jakościowe, wartościowe szkolenia dla organizacji, firm i różnych innych grup społecznych – w przystępnej cenie i wspierającej atmosferze.