Rozwijaj się, pomagaj
i
pracuj z nami!

Nasza misja? Inspirowanie do podejmowania działań, które zbliżają do świadomego i pełnego życia. Masz podobną? Zapraszamy Cię do naszego zespołu!

Kto u nas pracuje

Nasz zespół zasilają osoby związane z pomocą społeczną – hobbistycznie lub zawodowo. To m.in. trenerzy zatrudnienia wspieranego i doradcy zawodowi. Przy szkoleniach i warsztatach współpracujemy z nauczycielami i trenerami z różnych obszarów życia i rozwoju zawodowego.

Aktualnie prowadzone rekrutacje

Opis stanowiska

Jeśli jesteś osobą z kreatywnym podejściem do promocji, lubisz wyzwania i chcesz rozwijać się w dynamicznym środowisku, dołącz do naszego zespołu w roli Specjalisty ds. promocji i komunikacji.

Zadania na tym stanowisku:

 • Współtworzenie i realizacja strategii komunikacyjnej i wizerunkowej organizacji
 • Kształtowanie wizerunku organizacji w mediach i na forum opinii publicznej
 • Bieżąca komunikacja działań podejmowanych przez Fundację, w tym realizowanych projektów
 • Zarządzanie stroną internetową organizacji, w tym planowanie i redagowanie publikowanych treści
 • Współtworzenie planu komunikacji, harmonogramu i planu promocji w kanałach tradycyjnych i online
 • Prowadzenie profili social media organizacji (m.in. Instagram, FB, LinkedIn, YouTube)
 • Prowadzenie płatnych kampanii reklamowych na Facebooku, Google, stosowanie zasad SEO
 • Redagowanie przekazów i treści reklam dla dedykowanych grup odbiorców (m.in. mailingi, social media, blog, artykuły branżowe, publikacje sponsorowane, banery i materiały reklamowe)
 • Aktualizacja materiałów marketingowych – współpraca z grafikami, agencjami i drukarniami
 • Udział w tworzeniu treści foto i video
 • Współprojektowanie i zamawianie gadżetów marketingowych
 • Promocja wydarzeń i eventów oraz udział w nich (warsztaty, webinary, targi, konferencje, seminaria podsumowujące rezultaty prowadzonych projektów)
 • Zarządzanie bazą kontaktów, dystrybucja informacji promocyjnych
 • Przygotowanie miesięcznych raportów z działań promocyjnych
 • Koordynacja działań marketingowych przy współpracy pracowników Fundacji
Nasze wymagania
 • Doświadczenie w obszarze marketingu lub na podobnym stanowisku
 • Znajomość narzędzi i strategii marketingowych (m.in. Google Analytics, Google Ads, Facebook, SEO)
 • Umiejętność zarządzania stronami internetowymi i znajomość WordPress
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego – zasad pisowni i interpunkcji, umiejętność redakcji i korekty tekstów
 • Tzw. „lekkie pióro”- umiejętność opisu i promowania pomysłów, idei oraz wartości
 • Znajomość obsługi komunikatorów do wideokonferencji oraz spotkań online
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność w działaniu, kreatywność, odpowiedzialność za swoje działania
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem oraz pracą w obowiązujących terminach i dynamicznym środowisku.

Mile widziane:

 • doświadczenie w przygotowywaniu tekstów marketingowych oraz grafik (strony www, social media, mailing, katalogi, ulotki itp.)
 • znajomość programów graficznych w tym w szczególności Canva
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych
Oferujemy
 • Stabilną i ciekawą pracę przy różnorodnych projektach w oparciu o umowę o pracę w wymiarze min. 0,75 etatu
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • Komfortowe warunki pracy w wyposażonym biurze przy ul. Zabłocie 20 w Krakowie (praca o charakterze stacjonarnym)
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw związanych z misją Fundacji
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Zatrudnienie: kwiecień 2024

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać: „rekrutacja – promocja”.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o pobranie tutaj, wydrukowanie, uzupełnienie, podpisanie i odesłanie
  skanu wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

Z  wybranymi kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się telefonicznie i zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną w formie online lub w biurze Fundacji. Fundacja zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco.

W przypadku dodatkowych pytań ws. rekrutacji prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 505 123 034.

Opis stanowiska

Jeśli jesteś osobą cechującą się otwartością na drugiego człowieka, mającą empatyczne podejście do jego potrzeb, a jednocześnie lubisz wyzwania i posiadasz umiejętności zmotywowania drugiego człowieka do zmiany sytuacji i pokonania trudności,  jednocześnie wytrwale towarzysząc mu w tej zmianie to zapraszamy – dołącz do naszego zespołu.

Praca trenera polega na wsparciu osób bezrobotnych będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej (CIS), aby podjęły stabilne zatrudnienia po zakończeniu zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.

Zadania na stanowisku trenera zatrudnienia wspieranego:

 • Wspieranie i motywowanie uczestników CIS w pokonywaniu trudności związanych z podjęciem i utrzymaniem pracy
 • Opracowywanie wspólnie z uczestnikiem CIS planu reintegracji społeczno-zawodowej, którego celem jest m. in. aktywizacja społeczno-zawodowa i podjęcie stabilnego zatrudnienia
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji (rozmów i spotkań) z Uczestnikami Centrum
 • Prowadzenie spotkań integracyjnych oraz warsztatów edukacyjnych i rozwojowych oraz grupy wsparcia z innymi specjalistami Centrum
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych praca nad komunikacją, wizerunkiem, budżetem
 • Współpraca z zakładami pracy, na terenie których Uczestnicy CIS realizują zajęcia praktyczne pozwalające im nabyć nowe kompetencje w ramach zajmowanych stanowisk pracy, w tym także towarzyszenie uczestnikom podczas zajęć
 • Monitoring postępów Uczestników w reintegracji społeczno-zawodowej
 • Opiniowanie postępów Uczestników CIS
 • Prowadzenie dokumentacji Uczestnika CIS
 • Współpraca z Zespołem pracowników – psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym w celu opracowania kompleksowego programu wsparcia i reintegracji
 • Współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej oraz organizacjami wspierającymi osoby bezrobotne
 • Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania ofert pracy dla Uczestników CIS
Nasze wymagania
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane o profilu społecznym
 • doświadczenie w pracy zawodowej z osobami bezrobotnymi lub/i doświadczenie w kierowaniu małymi zespołami pracowników w charakterze np. kierownika, koordynatora, managera, team lidera
 • znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym w zakresie funkcjonowania CIS
 • gotowość pracy w terenie i towarzyszenia Uczestnikom Centrum w miejscu zajęć praktycznych
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • konsekwencja i odpowiedzialność w realizowaniu wyznaczonych celów oraz umiejętność oceny stopnia ich realizacji
 • umiejętność zarządzania sobą i innymi, w tym samodzielność w organizacji pracy i zarządzaniu kalendarzem spotkań i zadań, terminowość w realizacji zadań

 

Mile widziane:

 • wyksztalcenie wyższe
 • doświadczenie pracy w sektorze pomocy społecznej lub/i aktywizacji zawodowej
 • umiejętność sprawnego poruszania się po lokalnym rynku pracy i znajomość podstawowych uprawnień osób bezrobotnych
 • znajomość specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowej
Oferujemy
 • stabilną i ciekawą pracę w oparciu o umowę o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu z możliwością pełnego etatu (pierwsza umowa na okres próbny do 30.06.2024)
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • komfortowe warunki pracy w wyposażonym biurze przy ul. Zabłocie 20 w Krakowie
 • możliwość realizacji własnych pomysłów
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • możliwość refundacji kosztów biletu MPK (w zw. z pracą w terenie)
 • pracę pełną pasji i wyzwań w organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych
 • zatrudnienie: kwiecień/maj 2024

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez poniższy formularz lub mailowo na adres: [email protected] .W tytule prosimy wpisać: „rekrutacja- trener ”.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o pobranie tutaj, wydrukowanie, uzupełnienie, podpisanie i odesłanie
  skanu wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

Z  wybranymi kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się telefonicznie i zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną w formie online lub w biurze Fundacji. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco.

 

W przypadku dodatkowych pytań ws. rekrutacji prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 505 123 034, 530 999 047.

Opis stanowiska

Jeśli jesteś osobą, która potrafi nawiązywać kontakt, rozwijać relacje społeczne, organizować warsztaty oraz budować wspólnotę edukacyjną Słuchaczy Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego w Liszkach, dołącz do naszego zespołu.

Zadania na stanowisku animatora- koordynatora:

 • organizacja i koordynacja kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów dla Słuchaczy Uniwersytetu
 • realizacja Rocznego Programu kształcenia w Uniwersytecie
 • organizacja oraz prowadzenie wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych Słuchaczy Uniwersytetu
 • organizacja zaplanowanych wydarzeń w tym konferencji
 • rekrutacja uczestników do projektu
 • zwiększanie dostępności i dostosowywanie oferty animacyjnej Uniwersytetu dla  mieszkańców Gminy Liszki oraz gmin ościennych
 • animacja społeczności słuchaczy Uniwersytetu oraz mieszkańców Gmin  
 • utrzymywanie kontaktu ze Słuchaczami, w tym prowadzenie dziennika spotkań i bazy kontaktowej
 • ścisła współpraca z dyrektorem oraz ekspertem ds. edukacyjnych Uniwersytetu
 • współpraca ze specjalistą ds. komunikacji oraz promocja organizowanych wydarzeń i kursów
 • współpraca z organizacjami i urzędami w gminie Liszki oraz w gminach ościennych
Nasze wymagania

Na tym stanowisku wymagamy:

 • Doświadczenia w organizowaniu wydarzeń edukacyjnych i animacyjnych np. kursów, warsztatów, spotkań, inicjatyw społecznych i integracyjnych
 • Kreatywności, umiejętności nawiązywania relacji
 • Nastawienia na wsparcie społeczności lokalnej w kreowaniu i rozwoju inicjatyw
 • Znajomości obsługi podstawowych programów wykorzystywanych w pracach biurowych oraz komunikatorów do wideokonferencji oraz spotkań online
 • Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole
 • Samodzielność w działaniu, kreatywności, odpowiedzialność za swoje działania
 • Dobrej organizacji pracy, umiejętności zarządzania czasem oraz pracy w obowiązujących terminach i dynamicznym środowisku. 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych
 • prawo jazdy kat. B i swobodna umiejętność prowadzenia auta

 

Oferujemy

Zapewniamy:

 • stabilną i ciekawą pracę przy różnorodnych projektach w oparciu o umowę o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • praca na terenie Gminy Liszki, biuro projektu: Liszki
 • zadaniowy lub równoważny czas pracy
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw związanych z misją Fundacji
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • zatrudnienie: kwiecień 2024

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: fundacja@przestrzenrozwoju.org 

W tytule maila prosimy wpisać: „rekrutacja – animator”

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o pobranie tutaj, wydrukowanie, uzupełnienie, podpisanie i odesłanie
  skanu wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

Z  wybranymi kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się telefonicznie i zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną w formie online lub w biurze Fundacji.

Fundacja zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco.

W przypadku dodatkowych pytań ws. rekrutacji prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 505 123 034.

Opis stanowiska

Jeśli jesteś osobą, która potrafi łatwo nawiązywać kontakt z innymi, tworzyć sieć współpracy pomiędzy ludźmi i organizacjami, potrafisz przekonywać i jesteś skuteczny w pozyskiwaniu partnerów do współpracy oraz środków na realizację działań, dołącz do naszego zespołu.

Zadania na stanowisku:

 • Aktywne pozyskiwanie różnych źródeł finansowania projektów edukacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet
 • Pisanie projektów, wniosków grantowych przy współpracy Dyrektora Uniwersytetu  
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji partnerskich z firmami i instytucjami,
 • Obsługa dokumentacji wynikającej z zawieranych umów z darczyńcami,
 • Planowanie i realizacja kampanii fundraising’owych
 • Zarządzanie narzędziami do kontaktu i przekazywania darowizn (wpłaty internetowe)
 • Współpraca ze specjalistą ds. promocji Uniwersytetu w zakresie tworzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych
 • Współpraca w realizacji strategii fundraisingowej  z Dyrektorem oraz specjalistą ds. promocji i komunikacji Uniwersytetu
Nasze wymagania

Na tym stanowisku wymagamy: 

 • Doświadczenie w tematyce związanej z fundraisingiem, marketingiem lub sprzedażą
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku 
 • Kreatywności, umiejętności nawiązywania relacji
 • Umiejętność pisania tekstów/ofert kierowanych do darczyńców
 • Otwartość na pracę w terenie oraz pracę w trybie stacjonarnym w biurze Uniwersytetu
 • Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole
 • Samodzielność w działaniu, kreatywności, odpowiedzialność za swoje działania
 • Dobrej organizacji pracy, umiejętności zarządzania czasem oraz pracy w obowiązujących terminach i dynamicznym środowisku. 

 

Mile widziane: 

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy Fundraisera
 • znajomość j. angielskiego min. w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych
 • prawo jazdy kat. B i swobodna umiejętność prowadzenia auta
Oferujemy

Zapewniamy:

 • elastyczną formę zaangażowania (umowa o pracę w wymiarze 1/3 etatu lub umowa cywilnoprawna, możliwe rozliczenie w oparciu o fakturę)
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • praca na terenie Gminy Liszki oraz Gmin ościennych (w tym Gminy Miejskiej Kraków)  
 • zadaniowy lub równoważny czas pracy  
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw związanych z misją Fundacji
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego 
 • zatrudnienie: kwiecień 2024

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: fundacja@przestrzenrozwoju.org 

W tytule maila prosimy wpisać: „rekrutacja – Fundraiser”.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o pobranie tutaj, wydrukowanie, uzupełnienie, podpisanie i odesłanie
  skanu wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

Z  wybranymi kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się telefonicznie i zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną w formie online lub w biurze Fundacji.

Fundacja zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco.

W przypadku dodatkowych pytań ws. rekrutacji prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 505 123 034.

Chcemy Cię poznać!
Wyślij swoje CV i zacznij nową, zawodową przygodę.

  Aplikuj
  Imię i nazwisko *
  E-mail *
  Stanowisko *
  Wiadomość *
  Tutaj możesz załączyć swoje CV