Zwiększamy szanse
na dobrą pracę.

Centrum Integracji Społecznej

CIS to przestrzeń aktywizacji zawodowej dla krakowian. Wspieramy w powrocie do pracy i życia społecznego – na przykład po długotrwałym bezrobociu czy innym kryzysie spowodowanym sytuacją prywatną lub chorobą. Cel? Odzyskanie wpływu na własne życie, poczucia sprawczości, utraconych zasobów, a docelowo – ustawienie się w życiu w najlepszej możliwej pozycji.

Dla kogo to robimy?

Centrum Integracji Społecznej to miejsce dla:

osób bezrobotnych

w kryzysie zawodowym, z trudnościami w powrocie na rynek pracy z powodu m.in. długotrwałego bezrobocia, chorób, niepełnosprawności.

pracodawców

biznesów zaangażowanych społecznie, zakładów pracy, firm różnej wielkości, z różnych branż

Centrum Integracji Społecznej
Tutaj Uczestnicy odzyskują wpływ na własne życie. uniezależniają się na rynku pracy. rozwijają swój potencjał. zdobywają kompetencje. odzyskują wpływ na własne życie. uniezależniają się na rynku pracy. rozwijają swój potencjał. zdobywają kompetencje.

Co robimy?

Wspieramy Uczestników w odbudowywaniu i wzmacnianiu swojego potencjału zawodowego. Prowadzimy specjalny program reintegracji w dwóch aspektach:

zawodowym

zajęcia praktyczne w zakładach pracy, wsparcie instruktorów zawodu,

społecznym

cykl warsztatów ze specjalistami oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym czy psychologiem.

myśl, która wszystko zaczęła

Praca jest niezwykle istotna w życiu człowieka. Daje komfort, bezpieczeństwo, poczucie wspólnoty, cel. Jedni znajdują pracę błyskawicznie, inni tkwią latami na bezrobociu – z różnych przyczyn. Powoli tracą poczucie sensu i nadzieję na dobre zatrudnienie.

Uważamy, że każdy ma prawo do pracy, nauki i dobrego standardu życia. Z tego przekonania zrodził się CIS, który prowokuje okazje, daje szanse i możliwości.

Cztery przestrzenie Centrum Integracji Społecznej

Zajęcia praktyczne i współpraca z pracodawcami

Uczestnicy biorą udział w zajęciach praktycznych – w zakładach produkcyjnych, sklepach, hotelach, biurach, gastronomii i innych usługach. Mają zajęcia przez 4 dni w tygodniu po 7 godzin, nabywając kompetencje i umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Integracja

Uczestnicy CIS-u znają się, wspierają i współpracują. Biorą udział w cotygodniowych spotkaniach, połączonych ze wspólnym śniadaniem lub sprzątaniem placówki. Nasi trenerzy regularnie organizują aktywności integracyjne, takie jak wyjścia do kina czy teatru.

Pomoc specjalistów

Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie doradcze, zawodowe i psychologiczne od kadry. Specjaliści dobrze znają kompetencje Uczestników i na bieżąco monitorują ich postępy w działaniu.

Warsztaty rozwojowe i kursy

Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach 
z kompetencji miękkich (komunikacji, asertywności, stawiania granic) oraz twardych (związanych 
z umiejętnościami na danym stanowisku).

Zapraszamy firmy odpowiedzialne społecznie do współpracy z CIS.
Siedziba CIS

Siedziba CIS
ul. Zabłocie 20, Kraków
czynne pn.- pt.  8.00-14.00.
Centrum dysponuje 50 miejscami dla mieszkańców Miasta Krakowa.

Kontakt

Kierownik CIS, osoba do współpracy z firmami
Izabela Plur
+48 530 999 047

Rekrutacja uczestników: specjalista ds. reintegracji
Iwona Surmaj
+48 505 123 043
cis@przestrzenrozwoju.org

Centrum Integracji Społecznej działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2022 poz. 2241). Centrum jest prowadzone przez Fundację Przestrzeń Rozwoju w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 r.”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.