Wesprzyj fundację

Wiesz, że nasze społeczeństwo praktycznie nie dba o rozwój kompetencji miękkich takich jak m.in.: komunikacja, umiejętność współpracy, odporność na stres. Nie przywiązuje się do nich wagi, tymczasem to właśnie one coraz częściej odgrywają istotną rolę w naszym życiu osobistym i zawodowym.

Dlatego chcemy stworzyć osobom dorosłym możliwość podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji miękkich, które wesprą ich rozwój osobisty i zawodowy, co przełoży się na lepszą jakość życia i pracy . Ty też możesz pomóc! Pomóż nam sfinansować warsztaty dla Uczestników .