Ludzie, którzy działają dla innych – poznaj nasz zespół!

Nasz zespół tworzą psychologowie, trenerzy, instruktorzy zawodu, coachowie, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni oraz wykwalifikowana kadra zarządzająca w lokalnych przedsiębiorstwach i dużych firmach. Są wśród nas osoby mające doświadczenie w organizacjach społecznych, instytucjach administracji samorządowej i w biznesie.

Zarząd fundacji

Izabela Plur
Prezeska zarządu
Kierownik Centrum Integracji Społecznej
Iwona Surmaj
Wiceprezeska zarządu
Dyrektor Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego
Izabela Plur
Izabela Plur
Prezeska zarządu
Kierownik Centrum Integracji Społecznej

Z wykształcenia jestem socjolożką i pedagożką oraz absolwentką studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo pełniłam funkcję kierowniczki Klubu Integracji Społecznej, a także zbierałam doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i rządowej. Takie połączenie dało mi świetną podstawę nie tylko w zarządzaniu Fundacją, ale przede wszystkim – w zrozumieniu ludzkich potrzeb i niesieniu im pomocy. Dzięki wieloletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi, oprócz ich zarządzaniem, aktywnie zajmuję się również wolontariatem oraz koordynacją i kierowaniem projektami społecznymi.

Swoją uwagę skupiłam w tym obszarze głównie na projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Takie podejście w pracy sprawia, że  mogę nie tylko opracowywać plany pomocy, ale również je wdrażać i obserwować ich efekty. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju działam od początku jej istnienia jako współzałożycielka i główny czynnik napędzający Fundację do działania. Jestem odpowiedzialna za przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz kontakt z potencjalnymi sponsorami i grantodawcami.

Iwona Surmaj
Iwona Surmaj
Wiceprezeska zarządu
Dyrektor Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego

Wiceprezeska zarządu Fundacji Przestrzeń Rozwoju, dyrektorka Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego oraz specjalistka ds. programów szkoleniowych i rozwojowych.

Z wykształcenia jestem pedagożką i pracowniczką socjalną oraz absolwentką studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej, oraz profilaktyki społecznej. Swoje doświadczenie zdobywałam jako szkoleniowiec i dydaktyczka w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunków społecznych oraz warsztatów i szkoleń dla kadr pomocy społecznej. Dzięki temu wiem, jak odpowiednio rozplanować działania Fundacji – tak, aby działała na zewnątrz, ale też wewnętrznie. Dodatkowo – od kilkunastu lat zarządzam zespołami, projektami i jednostkami pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej w ramach NGO, a także jestem twórczynią i koordynatorką programów szkoleniowych oraz projektów pomocy i wsparcia specjalistycznego. Moje silne zaangażowanie w sprawy społeczne i socjalne zostały docenione przez Minister Pracy i Polityki Społecznej – Panią Joanny Fedak – za nowatorskie i niekonwencjonalne metody pracy z zakresu zadań pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych społecznie poprzez wdrożenie i realizację projektu wsparcia w środowisku lokalnym. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju odpowiadam za koordynację działań, realizację projektów, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz współpracę z trenerami i organizacjami. 

Pracownicy

Nasz zespół to zbiór całkiem różnych osób o wszechstronnych umiejętnościach. Dopełniamy się, wspieramy, współpracujemy – nad przeróżnymi projektami. Każdy wnosi do Fundacji coś swojego – coś cennego.
Dawid Mickiewicz
Marketing Team
Małgorzata Ochmańska
pracownik socjalny
Marika Lubelska
trener zatrudnienia wspieranego
Mariana Hoshovska
trener zatrudnienia wspieranego
Barbara Borejszo
doradca zawodowy
Jakub Nowak
trener zatrudnienia wspieranego
Beata Pilch
księgowa
Aneta Fudała
psycholog
Marta Kijanko
trenerka
Iwona Wojtaszek
trenerka
Małgorzata Michel
trenerka
Patryk Lange
trener
Izabela Szczepaniak-Wiecha
trenerka
Agnieszka Madej
trenerka
Karol Baranowski
trener
Dawid Mickiewicz
Dawid Mickiewicz
Marketing Team

Od 15 lat profesjonalnie zajmuję się marketingiem, a obecnie – zarządzam sprzedażą i marketingiem w firmie z branży budowlanej, prowadząc zespoły sprzedażowe ukierunkowane na działania w całej Polsce i Europie. Od wielu lat zajmuję się również łączeniem firm z organizacjami pozarządowymi i ich współpracą. Oprócz teorii, wiem, jak ważna jest również praktyka. Dlatego w swojej pracy często wchodzę w rolę organizatora. Do tej pory udało mi się zorganizować kilkadziesiąt wydarzeń z różnych branż: seminaria, konferencje, festiwale i eventy. W trakcie swojej kariery tworzyłem również wymagające projekty marketingowe z zakresu brandingu, tworzenia identyfikacji marek, koncepcji oraz realizacji długoterminowych strategii marketingowych, łącząc te zadania z codzienną pracą marketera związaną z reklamą i marką. Swoją społeczną misję wypełniam jako członek i założyciel stowarzyszenia Lisiecka Przestrzeń Rozwoju, działającego na rzecz Gminy Liszki. Prywatnie – pasjonat teatru, kina, łyżwiarstwa i twórczości Kapuścińskiego.

Małgorzata Ochmańska
Małgorzata Ochmańska
pracownik socjalny

Z wykształcenia jestem socjolożką, a także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Organizacja Pomocy Społecznej oraz Mediacje Rodzinne. Dodatkowo – posiadam certyfikat z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W trakcie swojej kariery przez wiele lat pracowałam z NGO, co pozwoliło mi w zdobyciu doświadczenia w kierowaniu zespołami specjalistycznymi, realizowaniu projektów wspierających osoby w kryzysie oraz dzieleniu się doświadczeniem w ramach zajęć edukacyjnych ze studentami kierunków społecznych. Obecnie zajmuje się wspieraniem osób w efektywnym funkcjonowaniu z zakresu kompetencji społecznych i przezwyciężaniu trudności życiowych. Pracując z drugim człowiekiem, dbam nie tylko o atmosferę i empatię, ale przede wszystkim o ukierunkowanie wspólnych działań na rozwiązania korzystne dla człowieka.

Kontakt
Marika Lubelska
Marika Lubelska
trener zatrudnienia wspieranego

Z wykształcenia jestem familiolożką, a także odbyłam liczne kursy i szkolenia zwiększające kompetencje w pracy z osobami w kryzysie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w systemie pomocy społecznej, w tym szczególnie w pracy z rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej, jak również z osobami starszymi i niepełnosprawnymi w zakresie specjalistycznego wsparcia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Na co dzień jestem pracownicą socjalną i trenerką zatrudnienia wspieranego w Fundacji Przestrzeń Rozwoju, wspierając osoby w procesie reintegracji społeczno-zawodowej w powrocie lub zaistnieniu na rynku pracy.

Kontakt
Mariana Hoshovska
Mariana Hoshovska
trener zatrudnienia wspieranego

Z wykształcenia jestem prawniczką, absolwentką studiów magisterskich na kierunku filologia słowiańska, a także posiadam certyfikat specjalistki ds. inwestycji i certyfikat doradcy małego biznesu. W Centrum Integracji Społecznej – prowadzonym przez Fundację Przestrzeń Rozwoju – jestem instruktorką zawodu i trenerką zatrudnienia. W swojej pracy pomagam Uczestnikom w realizacji ich Indywidualnego Programu Zatrudnienia  Socjalnego, a także wspieram nabywanie, zwiększanie, poszerzanie i rozwój kompetencji zawodowych i społecznych Uczestników CIS przez prowadzenie dla nich indywidualnych konsultacji, warsztatów i grup wsparcia. Dodatkowo – towarzyszę Uczestnikom podczas zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i współpracuję z lokalnymi pracodawcami w celu zapewnienia Uczestnikom i Absolwentom Centrum możliwości podejmowania pracy. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w organizacjach urzędowych, NGO oraz jednostkach edukacyjnych na stanowiskach kierowniczki organizacji i  wydziału, kierowniczki i koordynatorki projektów m.in. projektów Unii Europejskiej, jurorki i asesorki ludowej, radczyni prawnej, wykładowczyni, tłumaczki, doradczyni, trenerki, konsultantki i asystentki. Prywatnie – pasjonatka malarstwa, rękodzieła, muzyki, wystroju wnętrz, książek, filmów fabularnych i dokumentalnych oraz psychologii.

Kontakt
Barbara Borejszo
Barbara Borejszo
doradca zawodowy

Z wykształcenia jestem filozofką, a także absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Polskiego Instytutu Eriksonowskiego. Na co dzień jestem doradczynią zawodową, trenerką zatrudnienia wspieranego oraz artterapeutką, wspierając osoby bezrobotne oraz po kryzysach psychicznych w powrocie na rynek pracy i podjęciu aktywności zawodowej. Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, 2-letnie z osobami z grupy NEETS oaz 4-letnie z młodzieżą szkolną. Pracowałam w licznych projektach aktywizacji zawodowej, współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi na terenie Krakowa. W swojej pracy często wykorzystuje metodę otwartego dialogu oraz dialogu motywującego. Prywatnie – miłośniczka przyrody, pasjonatka dalekowschodnich podróży, jogi i ceremonii herbaty. 

Kontakt
Jakub Nowak
Jakub Nowak
trener zatrudnienia wspieranego

Z wykształcenia jestem absolwentem psychologii ze specjalnością kliniczną, dalej chętnie poszerzając swoją wiedzę w tym obszarze. Szczególnie – w tematyce mediów społecznościowych i psychologii osobowości. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju jestem trenerem zatrudnienia wspieranego, wspomagając rozwój zawodowy uczestników, biorąc aktywny udział w procesie reintegracji społecznej i ich powrocie na rynek pracy. Prywatnie – fan muzyki rockowej i heavy metalowej. 

Kontakt
Beata Pilch
Beata Pilch
księgowa

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju jestem odpowiedzialna za obsługę finansową Centrum Integracji Społecznej na stanowisku księgowym, a także za obsługę płacowo-kadrową.

Kontakt
Aneta Fudała
Aneta Fudała
psycholog

Z wykształcenia jestem psycholożką i psychoterapeutką, a na co dzień zajmuję stanowiska trenerki, koordynatorki zespołu oraz redaktorki psychologicznego newslettera. Codzienną pracę w znacznym stopniu ułatwia mi metoda treningu grupowego, z którego posiadam certyfikat, a także szkolenie z zakresu systemowej pracy z rodziną. W kwestiach praktycznych – posiadam również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa m.in. w szkole. Dzięki temu wiem, jak pracować z ludźmi i dla ludzi. W ramach pracy trenerskiej przeprowadziłam liczne warsztaty dla klas oraz dla nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Były to warsztaty m.in. z zakresu budowania zgranej klasy, technik skutecznego uczenia się, planowania swojego rozwoju, przeciwdziałania przemocy, a także pracy z uczniem agresywnym.

Marta Kijanko
Marta Kijanko
trenerka

Z wykształcenia jestem psycholożką, trenerką kompetencji interpersonalnych i menedżerskich, coachinią i team coachinią oraz absolwentką studiów filozoficznych. Dodatkowo zajmuję się samym nauczaniem coachingu i jestem superwizorką. Na co dzień pracuję jako psychoterpeutką Gestalt, wykładowczyni akademicka i doradczyni w obszarze rozwoju pracowniczego. Swoją praktykę wykorzystuję w budowaniu systemów Talent Managementu. Niezwykle istotne są dla mnie kwestie edukacyjne – dlatego też prowadzę szkolenia dla menedżerów i zespołów dotyczące kompetencji liderskich oraz szkolenia dla osób będących w okresie kryzysów i/lub zmian.

Kontakt
Iwona Wojtaszek
trenerka

Z wykształcenia jestem absolwentką pedagogiki społeczno-opiekuńczej i trenerką Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), a także certyfikowaną edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli i rodziców. Od 2018 roku prowadzę szkolenia stacjonarne oraz kursy i webinary online z zakresu m.in. metod wychowawczych. Prywatnie, ale też na pełny etat – szczęśliwa mama trójki dzieci, co z pewnością pomaga mi w pracy z  dorosłymi – w zrozumieniu dzieci i budowaniu z nimi relacji opartych na miłości i szacunku. 

Kontakt
Małgorzata Michel
trenerka

Z wykształcenia jestem profesorką nadzwyczajną doktorką habilitowaną nauk społecznych w dyscyplinie pedagogicznej, a także pedagożką resocjalizacyjną, mediatorką, streetworkerką, działaczką społeczną i lokalną aktywistką. Dodatkowo – jestem absolwentką warsztatów „Building resilience” organizowanych przez Cohen-Harris Resilience Center Association for Children at Risk. Na co dzień pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadząc Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych, a także aktywnie działam jako badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy w nurcie Urban Studies. Połączenie pracy badawczej z praktyką umożliwiło mi otrzymanie Nagrody im. Janusza Korczaka. 

Kontakt
Patryk Lange
trener

Z wykształcenia jestem absolwentem AGH, Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Trening G.T. Mentor. Z zawodu jestem certyfikowanym coachem i doradcą w obszarze tworzenia i rozwijania samozarządzania w firmach i organizacjach. Swoje umiejętności poszerzam jako praktyk zarządzania partycypacyjnego. W organizacjach prowadzę warsztaty mające na celu wdrażanie kultury partycypacji i samozarządzania, a w Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzę coaching indywidualny i zespołowy.

Kontakt
Izabela Szczepaniak-Wiecha
trenerka

Z zawodu jestem trenerką warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Moje obszary specjalizacji trenerskiej to: umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, rozwój kompetencji trenerskich i facylitacyjnych. W pracy z ludźmi interesuje się  rozwojem umiejętności komunikacyjnych, a najważniejszymi obszarami są dla mnie: komunikacja oparta na empatii i szacunku, kontakt z własnymi potrzebami i dialog z potrzebami drugiej strony. 

Kontakt
Agnieszka Madej
trenerka

Z wykształcenia jestem absolwentką filologii polskiej, a w praktyce – coachinią. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzę zajęcia reintegracji społecznej dla Uczestników w formie warsztatów rozwojowych, a także prowadzę grupę wsparcia w Centrum Integracji Społecznej.

Kontakt
Karol Baranowski
trener

Z zawodu jestem bibliotekarzem i nauczycielem, a także prowadzę warsztaty z zakresu wykorzystania nowych technologii. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzę zajęcia reintegracji społecznej dla Uczestników w formie warsztatów komputerowych. 

Kontakt
Chciałbyś z nami współpracować?
Masz do nas jakieś pytania?