Izabela Plur
Izabela Plur
Prezeska zarządu
Kierownik Centrum Integracji Społecznej

Z wykształcenia jestem socjolożką i pedagożką oraz absolwentką studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo pełniłam funkcję kierowniczki Klubu Integracji Społecznej, a także zbierałam doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i rządowej. Takie połączenie dało mi świetną podstawę nie tylko w zarządzaniu Fundacją, ale przede wszystkim – w zrozumieniu ludzkich potrzeb i niesieniu im pomocy. Dzięki wieloletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi, oprócz ich zarządzaniem, aktywnie zajmuję się również wolontariatem oraz koordynacją i kierowaniem projektami społecznymi.

Swoją uwagę skupiłam w tym obszarze głównie na projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Takie podejście w pracy sprawia, że  mogę nie tylko opracowywać plany pomocy, ale również je wdrażać i obserwować ich efekty. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju działam od początku jej istnienia jako współzałożycielka i główny czynnik napędzający Fundację do działania. Jestem odpowiedzialna za przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz kontakt z potencjalnymi sponsorami i grantodawcami.