Rekrutacja: Trener Zatrudnienia Wspieranego

Poznaj naszą organizację od wewnątrz i dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukujemy pracowników do Centrum Integracji Społecznej w Krakowie na stanowisko:

 

TRENER ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO

 

SZUKAMY OSÓB, KTÓRE:

 • posiadają umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole,
 • cechują się otwartością na drugiego człowieka i mają empatyczne podejście do jego potrzeb,
 • znają problematykę rynku pracy, prawa pracy, zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności CIS,
 • posiadają wiedzę z zakresu pomocy społecznej i wsparcia osób bezrobotnych,
 • znają instrumenty aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • znają specyfikę pracy w organizacji pozarządowej,
 • są kreatywne i cechują się elastycznością w zakresie działań.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym,
  w szczególności z osobami: długotrwale bezrobotnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi oraz chorującymi psychicznie,
 • znajomość krakowskich instytucji i organizacji wspierających osoby bezrobotne.

 

Do GŁÓWNYCH ZADAŃ osób zatrudnionych należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań:

 • wsparcie Uczestnika Centrum w realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego,
 • opracowanie diagnozy oraz planu wsparcia Uczestnika Centrum – przy współpracy. pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego Centrum,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla Uczestników Centrum np. w zakresie reintegracji zawodowej,
 • opracowywanie programu szkolenia zawodowego dla uczestników Centrum,
 • prowadzenie zajęć integracji zawodowej i towarzyszenie Uczestnikom w miejscu realizacji zajęć praktycznych,
 • współpraca z pracodawcami z zakładów pracy, w których organizowane są zajęcia praktyczne Uczestników Centrum,
 • ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej,
 • monitoring obecności na zajęciach Uczestników,
 • prowadzenie dokumentacji Uczestników z zakresie wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego,
 • podejmowanie współpracy z lokalnymi pracodawcami, w szczególności w celu zapewnienia uczestnikom i absolwentom Centrum możliwości podejmowania pracy na otwartym rynku
  i w ramach zatrudnienia wspieranego
 • podejmowanie współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami wspierającymi osoby bezrobotne oraz w kryzysie socjalnym, psychicznym, zdrowotnym.

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane: socjolog, psycholog, pracownik socjalny, pedagog.

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony lub umowę zlecenie (do ustalenia)
 • wymiar zaangażowania: 0,5 etatu z możliwością zwiększenia do całego etatu (do ustalenia)
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość wykonywania pracy w ramach zadaniowego czasu pracy,
 • możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy,
 • miejsce zatrudnienia: Kraków,
 • planowane zatrudnienie: od stycznia 2023 r.
 • miłą atmosferę pracy, w życzliwym i kreatywnym zespole,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego zespołu Fundacji,
 • możliwość udziału w szkoleniach i rozwoju kompetencji,
 • możliwość rozwoju zawodowego i realizację swoich pomysłów, w tym współtworzenia projektów
  i inicjatyw.

 

SPOSÓB REKRUTACJI:

Osoby zainteresowane pracą w Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Fundację Przestrzeń Rozwoju prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać: „rekrutacja CIS 2022”.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o pobranie TUTAJ, wydrukowanie, uzupełnienie, podpisanie i odesłanie skanu wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

 

Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco.

 • z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.
 • z wyłonionymi Kandydatami (na podstawie rozmów telefonicznych) przeprowadzimy osobiste rozmowy w formie online lub w biurze Centrum.

 

TERMINY PROCESU REKRUTACJI:

 • nadsyłanie zgłoszeń – do 09.12.2022 r.
 • przeprowadzenie rozmów telefonicznych – od 10.12.2022 r. do 13.12.2022 r.
 • przeprowadzenie osobistych rozmów rekrutacyjnych – od 12.12.2022 r. do 15.12.2022 r.
 • planowane rozpoczęcie pracy – od 01.01.2023 r.

 

W przypadku kiedy Kandydat będzie spełniał wymogi rekrutacji i zostanie mu zaproponowana współpraca, a będzie miał zobowiązania w stosunku do aktualnego pracodawcy m.in. w zakresie okresu wypowiedzenia – wówczas możliwe jest indywidualne uzgodnienie z Kandydatem terminu rozpoczęcia zatrudnienia w Centrum na stanowisku trener zatrudnienia wspieranego.

 

Fundacja zastrzega sobie również możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku dodatkowych pytań ws. rekrutacji prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
505 123 034 lub 530 999 047.

 

Zapraszamy do współpracy!