Partycypacja

Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy – narzędzia partycypacji

Podczas spotkania dowiesz się jakie narzędzia partycypacji są przydatne w pracy lidera, jak z nich korzystać i praktycznie zastosować. Przyjrzymy się bliżej takim narzędziom jak dostęp do informacji publicznej (DIP), petycja, konsultacje społeczne oraz inicjatywa uchwałodawcza. Po warsztacie będziesz potrafił skorzystać z wymienionych narzędzi, dowiesz się też jak je adekwatnie zastosować w środowisku w którym działasz.