Konflikt jako szansa. Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w domu i w pracy?

Większość z nas nie lubi uczestniczyć w sytuacjach konfliktowych, bo często kojarzą się nam z czymś trudnym lub bolesnym. Dlatego wycofujemy się, unikając konfrontacji oraz obawiając się zaognienia sytuacji, utraty kontaktu lub niezrozumienia. Rezygnujemy wówczas z własnych potrzeb, rezygnujemy z siebie. Gdy jednak w konflikcie zobaczymy szansę a nie zagrożenie, wówczas otwieramy przestrzeń na konstruktywną rozmowę, dającą możliwość rozmówcom na wspólne szukanie rozwiązań. Aby przeprowadzić taką rozmowę, która zmienia konflikt w dialog – potrzebna jest wiedza i trochę strategii.