Akademia Lidera – program rozwoju menadżerów

To program mający na celu kształcenie i doskonalenie umiejętności społecznych menadżerów, liderów i osób zarządzających firmami, projektami, zespołami. To oferta obejmująca warsztaty podnoszące kwalifikacje i rozwijające umiejętności komunikacyjne, niezbędne do pełnienia funkcji lidera, a w konsekwencji rozwoju pracowników, zespołu i całej organizacji.

 

Zakres tematyczny warsztatów:

  • Praca zespołowa,
  • Zarządzanie zespołem,
  • Zarządzanie czasem,
  • Motywowanie,
  • Delegowanie zadań,
  • Rozwiązywanie konfliktów.