Marika Lubelska
Marika Lubelska
trener zatrudnienia wspieranego

Z wykształcenia jestem familiolożką, a także odbyłam liczne kursy i szkolenia zwiększające kompetencje w pracy z osobami w kryzysie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w systemie pomocy społecznej, w tym szczególnie w pracy z rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej, jak również z osobami starszymi i niepełnosprawnymi w zakresie specjalistycznego wsparcia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Na co dzień jestem pracownicą socjalną i trenerką zatrudnienia wspieranego w Fundacji Przestrzeń Rozwoju, wspierając osoby w procesie reintegracji społeczno-zawodowej w powrocie lub zaistnieniu na rynku pracy.

Kontakt