Karol Baranowski
trener

Z zawodu jestem bibliotekarzem i nauczycielem, a także prowadzę warsztaty z zakresu wykorzystania nowych technologii. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju prowadzę zajęcia reintegracji społecznej dla Uczestników w formie warsztatów komputerowych. 

Kontakt