Jakub Nowak
Jakub Nowak
trener zatrudnienia wspieranego

Z wykształcenia jestem absolwentem psychologii ze specjalnością kliniczną, dalej chętnie poszerzając swoją wiedzę w tym obszarze. Szczególnie – w tematyce mediów społecznościowych i psychologii osobowości. W Fundacji Przestrzeń Rozwoju jestem trenerem zatrudnienia wspieranego, wspomagając rozwój zawodowy uczestników, biorąc aktywny udział w procesie reintegracji społecznej i ich powrocie na rynek pracy. Prywatnie – fan muzyki rockowej i heavy metalowej. 

Kontakt