Barbara Borejszo
Barbara Borejszo
doradca zawodowy

Z wykształcenia jestem filozofką, a także absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Polskiego Instytutu Eriksonowskiego. Na co dzień jestem doradczynią zawodową, trenerką zatrudnienia wspieranego oraz artterapeutką, wspierając osoby bezrobotne oraz po kryzysach psychicznych w powrocie na rynek pracy i podjęciu aktywności zawodowej. Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, 2-letnie z osobami z grupy NEETS oaz 4-letnie z młodzieżą szkolną. Pracowałam w licznych projektach aktywizacji zawodowej, współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi na terenie Krakowa. W swojej pracy często wykorzystuje metodę otwartego dialogu oraz dialogu motywującego. Prywatnie – miłośniczka przyrody, pasjonatka dalekowschodnich podróży, jogi i ceremonii herbaty. 

Kontakt