Kursy

To cykliczne spotkania mające na celu doskonalenie wybranych kompetencji miękkich. Poprzez ich rozwój Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym swoją efektywność i atrakcyjność na rynku pracy.

Kursy skierowane są do osób nastawionych na poszerzenie swoich kwalifikacji i kompetencji w celach osobistych lub zawodowych.

Forma i czas trwania kursów:
Kursy realizujemy w formie stacjonarnej, w weekendy (sobota – niedziela).
Czas trwania kursu to kilkadziesiąt godzin warsztatowych.

Zakres tematyczny:
• Praca zespołowa,
• Zarządzanie zespołem,
• Zarządzanie czasem,
• Motywowanie,
• Delegowanie zadań,
• Rozwiązywanie konfliktów.

Powyższe tematy realizowane są również w ramach cykli szkoleniowych Fundacji tj. Kursu Podstawy coachingu w zarządzaniu oraz Studium Pracy z Grupą i Zespołem.
 
Podstawy coachingu w zarządzaniu to kurs coachingu, na którym rozwiniesz umiejętności korzystania z narzędzi coachingowych w życiu zawodowym i prywatnym. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze zarządzania. Celem kursu jest rozwój swojej samoświadomości, kompetencji interpersonalnych, sztuki budowania profesjonalnych i satysfakcjonujących relacji zawodowych, efektywności, zarządzania sobą w czasie.
 
Studium Pracy z Grupą i Zespołem to seria warsztatów poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności w zakresie pracy z grupą i zespołem. Projekt dedykowany jest dla osób pracujących z grupami, m.in. trenerów, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych, a także dla liderów prowadzących zespoły/ grupy, których celem jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie technik nabywania kompetencji oraz efektywnej komunikacji opartej na empatii.