Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztat rozwojowy to spotkanie lub cykl spotkań, podczas których Uczestnicy mogą odkryć własny potencjał, nabyć nowe umiejętności oraz zaplanować zmiany w życiu osobistym i zawodowym.
 
Dzięki grupie warsztatowej nabywanie nowych umiejętności odbywa się w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze i jest treningiem przed zastosowaniem ich w życiu. Uczestnicy warsztatów mogą inspirować się wzajemnie do zmian, wymieniać kontaktami, informacjami i doświadczeniem.

Nasze warsztaty skierowane są do osób, które chcą prowadzić świadome życie, rozwijać się osobiście i zawodowo, podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności, co w efekcie przełoży się na podniesienie jakości ich życia. Zapraszamy każdego, kto jest gotowy na nową wiedzę i doświadczenia.

Forma i czas trwania warsztatów:
Realizujemy warsztaty zarówno w formie online, jak i stacjonarnej.
Czas trwania jednego spotkania warsztatowego to 4 – 8 godzin.
Warsztaty odbywają w dni powszednie (popołudniu 17:30 – 21:00) oraz w weekendy (całodzienne, w godzinach 10:00 – 18:00).

Zakres tematyczny warsztatów:

• Samoocena,
• Komunikacja,
• Samoakceptacja,
• Radzenie sobie ze stresem,
• Autoprezentacja,
• Inteligencja emocjonalna,
• Wysoka wrażliwość,
• Grupy rozwojowe dla kobiet,
• Warsztaty nowych technologii (obsługa programów graficznych, programów ułatwiających pracę zdalną itp.),
• Warsztaty dla liderów zespołów,
• Warsztaty dla osób pracujących w zawodach związanych ze wsparciem społecznym.