Warsztaty

Warsztat rozwojowy to spotkanie lub cykl spotkań, podczas których Uczestnicy mogą odkryć własny potencjał, nabyć nowe umiejętności oraz zaplanować zmiany w życiu osobistym i zawodowym.
 
Dzięki grupie warsztatowej nabywanie nowych umiejętności odbywa się w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze i jest treningiem przed zastosowaniem ich w życiu. Uczestnicy warsztatów mogą inspirować się wzajemnie do zmian, wymieniać kontaktami, informacjami i doświadczeniem.

Nasze warsztaty skierowane są do osób, które chcą prowadzić świadome życie, rozwijać się osobiście i zawodowo, podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności, co w efekcie przełoży się na podniesienie jakości ich życia. Zapraszamy każdego, kto jest gotowy na nową wiedzę i doświadczenia.

Forma i czas trwania warsztatów:
Realizujemy warsztaty zarówno w formie online, jak i stacjonarnej.
Czas trwania jednego spotkania warsztatowego to 4 – 8 godzin.
Warsztaty odbywają w dni powszednie (popołudniu 17:30 – 21:00) oraz w weekendy (całodzienne, w godzinach 10:00 – 18:00).

Zakres tematyczny warsztatów:

• Samoocena,
• Komunikacja,
• Samoakceptacja,
• Radzenie sobie ze stresem,
• Autoprezentacja,
• Inteligencja emocjonalna,
• Wysoka wrażliwość,
• Grupy rozwojowe dla kobiet,
• Warsztaty nowych technologii (obsługa programów graficznych, programów ułatwiających pracę zdalną itp.),
• Warsztaty dla liderów zespołów,
• Warsztaty dla osób pracujących w zawodach związanych ze wsparciem społecznym.

Kursy

To cykliczne spotkania mające na celu doskonalenie wybranych kompetencji miękkich. Poprzez ich rozwój Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym swoją efektywność i atrakcyjność na rynku pracy.

Kursy skierowane są do osób nastawionych na poszerzenie swoich kwalifikacji i kompetencji w celach osobistych lub zawodowych.

Forma i czas trwania kursów:
Kursy realizujemy w formie stacjonarnej, w weekendy (sobota – niedziela).
Czas trwania kursu to kilkadziesiąt godzin warsztatowych.

Zakres tematyczny:
• Praca zespołowa,
• Zarządzanie zespołem,
• Zarządzanie czasem,
• Motywowanie,
• Delegowanie zadań,
• Rozwiązywanie konfliktów.

Powyższe tematy realizowane są również w ramach cykli szkoleniowych Fundacji tj. Kursu Podstawy coachingu w zarządzaniu oraz Studium Pracy z Grupą i Zespołem.
 
Podstawy coachingu w zarządzaniu to kurs coachingu, na którym rozwiniesz umiejętności korzystania z narzędzi coachingowych w życiu zawodowym i prywatnym. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze zarządzania. Celem kursu jest rozwój swojej samoświadomości, kompetencji interpersonalnych, sztuki budowania profesjonalnych i satysfakcjonujących relacji zawodowych, efektywności, zarządzania sobą w czasie.
 
Studium Pracy z Grupą i Zespołem to seria warsztatów poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności w zakresie pracy z grupą i zespołem. Projekt dedykowany jest dla osób pracujących z grupami, m.in. trenerów, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych, a także dla liderów prowadzących zespoły/ grupy, których celem jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie technik nabywania kompetencji oraz efektywnej komunikacji opartej na empatii.

Coaching
Coaching indywidualny

Coaching wspiera klienta w dokonywaniu zamierzonych zmian, motywuje do przyjrzenia się trudnościom i radzenia sobie z przeszkodami stojącymi na drodze do realizacji wyznaczonego celu. Jest to narzędzie pozwalające poprzez rozwój potencjału i wewnętrznych zasobów na prowadzenie świadomego i satysfakcjonującego życia.

Proces coachingowy trwa kilka lub kilkanaście sesji – spotkania odbywają się według ustalonego indywidualnie harmonogramu. Sesje odbywają się w siedzibie Fundacji Przestrzeń Rozwoju przy ul. Paulińskiej 3/5 w Krakowie lub przez skype.

Spotkania coachingowe prowadzą Patryk Lange i Agnieszka Matera.

 

Zakres coachingu prowadzonego przez Patryka Lange:

Coaching indywidualny i zespołowy w podejściu opartym na uważności i potencjale (Mindfulness and Potential Based Approach). Ten rodzaj pracy z ludźmi opiera się na tworzeniu przestrzeni, w której klient w relacji z coachem rozwija umiejętność wglądu w naturę swoich wyzwań, poszukując w nich potencjału, który przynosi transformację i rozwój. W każdej, nawet trudnej sytuacji tkwi ziarno nowego, lepszego sposobu funkcjonowania. Wystarczy je zidentyfikować i odkryć warunki, które spowodują transformację i rozwój.

Uważność (mindfulness) jest w tym przypadku umiejętnością niezbędną do poszerzenia doświadczenia siebie. Widząc i wiedząc o sobie więcej, przy odpowiedniej dozie życzliwości dla siebie, spontanicznie znajdujemy optymalne rozwiązania dla naszych wyzwań, problemów lub sposoby na realizację marzeń i celów.

 

Zapraszamy Cię do współpracy z Patrykiem jeżeli:
 • chcesz pogłębić relację ze sobą a wraz z nią swoja asertywność i pewność siebie,
 • potrzebujesz lepiej zrozumieć sytuację, w której się znalazłaś/znalazłeś i poszukać optymalnego rozwiązania na jej poprawę,
 • dręczy Cię stres, masz tego dość i chcesz zwiększyć swoje zadowolenie z życia,
 • chcesz zmienić coś ważnego dla siebie, lecz pomimo prób nie udaje Ci się osiągnąć tej zmiany,
 • chcesz zmienić coś w swojej zawodowej sytuacji, jednak nie bardzo wiesz, w którą stronę chcesz zmierzać,
 • czujesz, że rozwijanie uważności, życzliwości i współczucia (mindfulness, kindness & compassion) to kolejny krok na Twojej drodze.

 

Zakres coachingu prowadzonego przez Agnieszkę Materę:

Słowo coaching pochodzi od nazwy węgierskiego miasteczka, w którym produkowano powozy. Coaching to narzędzie, które pomaga dostać się z miejsca, gdzie jesteś teraz, do tego, gdzie chcesz być. To Ty prowadzisz swój powóz; ja siedzę obok i towarzyszę Ci, obserwując, czy zmierzasz do obranego przez Ciebie celu.

 

Zapraszamy Cię do współpracy z Agnieszką jeśli chcesz:
 • zbudować zdrowe poczucie własnej wartości,
 • wprowadzić więcej uważności i równowagi do różnych obszarów swojego życia,
 • rozwijać się zawodowo w zgodzie z Twoimi talentami i wartościami,
 • jeśli jesteś aktywistą/aktywistką, pracujesz w ngo – skutecznie i z radością realizować działania społeczne, nie zapominając o swoich potrzebach.

 

Co będzie się działo podczas procesu coachingowego?

Wspólnie przyjrzymy się temu, gdzie jesteś teraz i temu, gdzie pragniesz się znaleźć. Następnie wytyczysz drogę do Twojego celu i określisz kroki, jakie Cię do niego doprowadzą. Na każdym etapie otrzymasz moją uważność, wsparcie, empatię, inspirujące pytania. Kiedy pojawią się przeciwności, pomogę Ci spojrzeć na nie w twórczy sposób i przemienić je w szanse. Jeśli jesteś osobą wierzącą i jest to dla Ciebie źródłem siły i inspiracji, to do naszych rozmów możemy włączyć aspekt duchowy.

Sesje coachingowe z Agnieszką odbywają się przez skype i trwają po ok. 60 minut.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na coaching przyjmujemy drogą mailową na adres: [email protected]

Rozwojownia
Rozwojownia
 • Masz w swoim doświadczeniu pierwsze sukcesy na sali szkoleniowej i czujesz, że to jest droga, którą chcesz dalej podążać?
 • Ukończyłaś/ukończyłeś szkolenie trenerskie i zastanawiasz się, gdzie i jak zacząć praktykować?
 • Masz zarówno profesjonalne przygotowanie jak i kilka doświadczeń, ale wciąż brakuje Ci pewności, że to wystarczające, by pracować w roli trenera?

Jeśli na któreś z powyższych pytań Twoja odpowiedź brzmi „tak”, to zapraszamy Cię do programu ROZWOJOWNIA.

ROZWOJOWNIA to program, którego celem jest stworzenie przestrzeni rozwoju dla osób, które chcą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, a do tej pory jeszcze nie miały ku temu zbyt wielu okazji. W ramach udziału w programie zapewniamy obsługę organizacyjną, rekrutację uczestników, promocję wydarzenia i co najważniejsze, wsparcie merytoryczne. Co ono obejmuje? Konsultację Twojego programu, podczas której wspólnie rozbudzamy i rozwiewamy wątpliwości J oraz udział doświadczonego trenera z Fundacji w Twoim warsztacie czy szkoleniu, w roli obserwatora, który po jego zakończeniu udzieli Ci informacji zwrotnej.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w programie, napisz do nas: [email protected]