Izabela Plur
Prezeska Zarządu

Socjolożka i pedagożka, absolwentka studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. Z organizacjami pozarządowymi związana od początku kariery zawodowej. Koordynowała projekty finansowane z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Pełniła funkcję kierownika Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej. Posiada doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i rządowej. Była członkinią Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa oraz Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

W Fundacji Przestrzeń Rozwoju działa od początku jej istnienia jako współzałożycielka i główny motywator jej rozwoju. Odpowiedzialna za sprawy formalno-organizacyjne, koordynację działań związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych oraz kontakty z potencjalnymi sponsorami i grantodawcami.

Kontakt:
tel. 530 999 047
[email protected]