Aneta Kutnik
trenerka

Pedagożka i trenerka kompetencji i umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów i Komunikacji opartej na Empatii oraz Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym. Absolwentka kursów: Basic Counselling Skills, Coaching Oparty na Potrzebach. Prowadzi autorskie warsztaty z dziedziny rozwoju osobistego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i trenerskiej z dorosłymi i z dziećmi, autorka i trener programów komunikacji w oparciu o metodę Porozumienia Bez Przemocy dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.