konkurs na inicjatywy społeczne na terenie Gminy Liszki

Masz pomysł na działania społeczne na rzecz mieszkańców Gminy, ale nie masz wystarczających środków, aby go przeprowadzić? Jeśli tak to zapraszamy do Fundacji Przestrzeń Rozwoju po grant na realizację Twojej inicjatywy społecznej! Nasz konkurs kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grupy nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców działających na terenie Gminy Liszki.

Zakładamy, że liderami poszczególnych inicjatyw będą uczestnicy „Akademii Lidera Społeczności Lokalnej”, którzy włączą do „swojego pomysłu” innych mieszkańców i działaczy chętnych do działań na rzecz mieszkańców gminy. Tym samym zapraszamy uczestników „Akademii Lidera Społeczności Lokalnej” do zmierzenia się z wyzwaniem i do wzięcia udziału w naborze pomysłów na inicjatywy społeczne oraz uzyskaniem na Wasze pomysły dofinansowania.

Poszukujemy 3 pomysłów. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 5000 zł. W tym roku łączna pula środków na realizację inicjatyw to aż 15 000 zł. Dzięki grantom oraz przy wsparciu pracowników Fundacji Przestrzeń Rozwoju chcemy, aby Liderzy Gminy Liszki mogli wdrożyć wiedzę zdobytą podczas szkoleń i warsztatów oraz spróbować swoich sił w organizacji działań na rzecz własnej społeczności lokalnej.

 

Na jakie inicjatywy społeczne można uzyskać wsparcie?
 • Inicjatywy powinny być odpowiedzią na dostrzeżone przez Was potrzeby mieszkańców gminy Liszek,
 • Inicjatywy muszą być skierowane do mieszkańców Gminy Liszki, powinny odpowiadać na ich potrzeby oraz służyć wzmocnieniu aktywności społecznej mieszkańców,
 • Inicjatywy powinny być realizowane we współpracy oraz w partnerstwie np. z mieszkańcami, organizacjami czy instytucjami,
 • Inicjatywy powinny czynnie angażować mieszkańców i zachęcać ich do wspólnego działania na rzecz mieszkańców gminy. Jak wcielić „pomysł w życie” i przeprowadzić inicjatywę?
 • Twoja grupa inicjatywna musi się składać z min. dwóch osób tj. jednego uczestnika „Akademii Lidera Społeczności Lokalnej” oraz osoby mieszkającej i/lub pracującej na terenie Gminy Liszki;
 • realizacja inicjatyw zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Liszki (w uzasadnionych przypadkach możliwa również będzie realizacja poza Gminą);
 • zgłoszone inicjatywy będą podlegać ocenie przez komisję w skład której wejdą przedstawiciele Fundacji, uczestnicy programu i urzędnicy;
 • realizacja inicjatyw odbędzie się w okresie między październikiem a grudniem 2021 r.;
 • środki będą w dyspozycji Fundacji (nie będą przekazywane grupie), ale grupa będzie decydować na co zostaną przeznaczone;
 • nad realizacją każdej inicjatywy czuwać będzie opiekun ze strony Fundacji, który wspierać będzie grupę w realizacji inicjatywy (doradztwo, towarzyszenie), a także czuwać będzie nad rozliczeniem (dokonywać płatności, weryfikować dokumenty finansowe);
 • udostępniona zostanie przestrzeń Fundacji (lokal mieszczący się w Liszkach) na działania związane z inicjatywą.

 

Gdzie i w jaki sposób zgłosić pomysł na inicjatywę?

Na Wasze pomysły czekamy do 31 października 2021 r. Opis pomysłów prosimy przesyłać na formularzy zgłoszeniowym, drogą mailową na adres: [email protected].

 

Pomysł powinien zostać opisany na formularzu zgłoszeniowym, z uwzględnieniem poniższych elementów:

 • tytuł inicjatywy
 • okres realizacji
 • miejsce realizacji
 • diagnoza – dostrzeżone problemy i potrzeby mieszkańców gminy
 • grupa odbiorców
 • opis działań
 • spodziewane efekty
 • osoby zaangażowane w realizację inicjatywy
 • kosztorys.

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przestrzeń Rozwoju. Informacji o konkursie udzielają telefonicznie pracownicy Fundacji: Izabela Plur 530 999 047 oraz Iwona Surmaj 505 123 034.

Konkurs na inicjatywy społeczne realizowany jest w ramach projektu pn. “Centrum Aktywności Społecznej“ i jest w całości dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na fanpage Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.