To jeden z dwóch głównych realizowanych obecnie projektów. Obejmuje swoim zakresem całą ofertę Fundacji – warsztaty i szkolenia zarówno w obszarze rozwoju osobistego jak i zawodowego, a także konsultacje indywidualne oraz coaching. Wszystkie te działa skierowane są do osób dorosłych, pragnących się rozwijać i dążyć do osiągania jak największej satysfakcji z życia. Cele projektu są zbieżne z podstawowymi celami Fundacji, bo są odpowiedzią na pytanie po co istnieje Przestrzeń Rozwoju.

Projekt współfinansowany jest przez Fundację State Street, dzięki czemu oferowane działania możemy skierować do każdego, niezależnie od zasobności jego portfela. 

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń i udziału.