Wystartował Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

lipiec 2023 - grudzień 2025

Forma zajęć: stacjonarne

Prowadzi: Zespół Fundacji

Warto czekać na takie chwile jak ta: spełniamy nasze wieloletnie marzenie i otwieramy Rozwojowy Uniwersytet Ludowy w podkrakowskiej gminie Liszki! Koncepcja jego utworzenia powstała kilka lat temu i do jej realizacji przygotowywaliśmy się poprzez prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego i zawodowego dla lokalnej społeczności w Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju, realizację projektów animacji społecznej oraz zaangażowanie w rozwój organizacji społecznych i ich liderów, działających w gminie Liszki.

 

Teraz zaczynamy działania już w formalnych strukturach Uniwersytetu Ludowego i zaplanowaliśmy dla naszych słuchaczy kursy i warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia zawodowe czy seminaria i konferencje. Nie zabraknie sesji coachingowych oraz świetnie funkcjonujących w bliskich nam Liszkach inicjatyw społecznych, spotkań partnerskich czy klubu społecznika.

Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – Szkoła Życia Społecznego jest dostępny dla wszystkich, którzy chcą podnosić własne kompetencje osobiste i zawodowe, pracujących lub zamierzających działać na rzecz innych ludzi zawodowo czy społecznie. Dyrektorem Uniwersytetu została Iwona Surmaj – lokalna animatorka, mieszkanka gminy Liszki oraz nasza wiceprezes!

Projekt „Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – szkoła życia społecznego” jest realizowany od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2025. Jeżeli chcecie włączyć się w tętniący życiem Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – obserwujcie Lisiecka Przestrzeń Rozwoju!