Tam, gdzie rosną poziomki, czyli spotkanie z wewnętrznym dzieckiem

4 czerwca 2022

Forma zajęć: warsztat w sali

Warsztat będzie okazją do spojrzenia w głąb siebie i skontaktowania się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. To obszar odpowiedzialny m.in. za beztroską zabawę, kreatywność, swobodną twórczość, za branie bez zobowiązań i dawanie bez oczekiwań, za okazywanie bezwarunkowej miłości do siebie i do innych, za poczucie własnej wartości.

Podczas zajęć spróbujemy nawiązać z nim lepszy kontakt poprzez dialog wewnętrzny. Każde dziecko jest inne i niepowtarzalne. Być może Twoje wewnętrzne dziecko będzie chciało, by je wysłuchać i przytulić, a może zaprosi Cię do zabawy. Ważna jest otwartość na siebie takim jakim się jest, bez ocen i gotowych schematów „jak być powinno”. Wsłuchamy się we własne potrzeby i pragnienia serca.

 

Do kogo skierowany jest warsztat:

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych, chcących rozwijać się i pogłębić świadomość siebie, otworzyć na siebie takim jakim się jest oraz zwiększyć wrażliwość na własne potrzeby.

 

 Korzyści dla uczestników:
  • polepszenie kontaktu z tą częścią siebie jaką jest wewnętrzne dziecko, co pozwoli bardziej cieszyć się życiem i znacząco wpłynie na komfort odpoczynku,
  • wzmocnienie kreatywności, spontaniczności,
  • lepszy kontakt z emocjami, co przyczyni się bezpośrednio do poprawy naszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi,
  • poznanie metod pracy umożliwiających podjęcie wewnętrznego dialogu, kontaktu ze swoimi pragnieniami,
  • uświadomienie sobie swoich własnych potrzeb,
  • poznanie metod jak zaprzyjaźnić się ze swoim wewnętrznym dzieckiem.

 

Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, aby stworzyć przestrzeń do autentycznego spotkania w Tu i Teraz. Akcent położony zostanie przede wszystkim na świadomość. Forma warsztatu oparta jest o doświadczenie. Podczas zajęć będą wykorzystywane inspirujące techniki swobodnej ekspresji twórczej m.in. praca z baśnią, metaforą i wizualizacją.

 

Metody szkoleniowe:

Będziemy pracować wykorzystując techniki terapii ekspresyjnych, treningu wrażliwości i pracy z osobistą symboliką, z wizualizacją, rysunkiem i z twórczym pisaniem. Całość prowadzona jest w duchu podejścia gestalt, który traktuje człowieka całościowo, z nastawieniem na kontakt Tu i Teraz w relacji Ja-Ty. Dotarcie do wewnętrznego dziecka to dotarcie do źródeł energii i kreatywności.

Na warsztaty zabierz swoje miłe wspomnienia w postaci ulubionych zapachów, smaków, dźwięków, faktur. Poszukaj swoich zdjęć z tego okresu i przynieś jeśli chcesz. Ubierz się wygodnie, bo będziemy siedzieć na pufach.

 

PROWADZI: Renata Mazur-Ponikiewicz

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 8 godzin zegarowych
Termin: 4 czerwca 2022 r. (sobota) w godz. 10:00 – 17:30 (w tym przerwy)
Miejsce: ul. Krowoderska 22/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

ODPŁATNOŚĆ: 175 zł 

Warsztat realizowany w ramach Strefy Rozwoju.

 

Zaświadczenie

Każdy Uczestnik warsztatu online ma możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie, które może otrzymać mailem lub osobiście odebrać w siedzibie Fundacji w ustalonym terminie.

 

Odwołanie warsztatów przez Fundację

Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.

 

Rezygnacja z udziału w warsztatach

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:

10% – w przypadku rezygnacji dokonanej min. 14 dni przed warsztatem

50% – w przypadku rezygnacji dokonanej między 14 a 7 dniem przed warsztatem

W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed warsztatem zwrot nie zostanie dokonany.