Sztuka rozmowy, czyli jak się dogadać w konflikcie

9 grudnia 2023

Forma zajęć: stacjonarne

Prowadzi: Izabela Szczepaniak-Wiecha

Warsztat jest skierowany do osób, którym zależy na rozmowie i dialogu w sytuacji napięć, nieporozumień i konfliktów. Par, rodziców, którzy chcą przekształcić rodzinne konflikty na współdziałanie i zadbać o dialog ze swoimi partnerami i dziećmi, osób kierujących zespołami lub będących członkami zespołów, dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy. I wszystkich tych, którzy chcą budować swoje relacje oparte na empatii i szacunku.

Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby zobaczyć, które z naszych zachowań komunikacyjnych wspierają, a które blokują rozwiązanie sytuacji trudnych i konfliktowych. Poznając konkretne narzędzia  (inspirowane Porozumieniem bez Przemocy) dowiemy się jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych, bez względu na formę w jakiej zostały wyrażone.

W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym:

  • w jaki sposób mówić do bliskich i współpracowników, aby być przez nich zrozumianym,
  • w jaki sposób słuchać, aby zrozumieć drugą osobę,
  • w jaki sposób formułować prośby, aby otrzymać to o co prosimy i aby nie były to żądania,
  • w jaki sposób pracować z trudnymi emocjami,
  • jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i zobaczyć je jako okazję do nawiązania kontaktu.
PROWADZĄCA:

Izabela Szczepaniak-Wiecha

Trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.W pracy z ludźmi interesuje ją obszar rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Wspiera osoby i zespoły w kryzysie. Dba o usłyszenie się osób będących w sytuacji konfliktu i wypracowanie porozumienia korzystnego dla obydwu stron. Ważne jest dla niej promowanie komunikacji opartej na empatii i szacunku, kontakcie z własnymi potrzebami i w dialogu z potrzebami drugiej strony. Obszary jej specjalizacji trenerskiej to: umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, rozwój kompetencji trenerskich i facylitacyjnych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Termin: 9 grudnia 2023 r. ( sobota) w godz. 10:00 – 16.30 (z przerwą)
Miejsce: ul. J. Kantego 5 32-060 Liszki (sala warsztatowa na terenie Ośrodka)

Forma: stacjonarny
Liczba uczestników: maks. 12 osób

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapewniamy drobny poczęstunek oraz kawę, herbatę, zimny napój.

 

ODPŁATNOŚĆ: BEZPŁATNE

Warsztat jest zorganizowany  w ramach projektu pn. „Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – szkoła życia społecznego” realizowanego od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2025. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na fanpage.

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w ramach #PWRUL. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.