Prowadzimy Centrum Integracji Społecznej!

lipiec 2021 - czerwiec 2024

Forma zajęć: stacjonarne

Prowadzi: Zespół Fundacji

logo CISCentrum Integracji Społecznej (CIS) to ośrodek, który kompleksowo pomaga krakowianom w aktywizacji zawodowej i powrocie do życia społecznego po trudnej sytuacji. Celem CIS jest odbudowanie i wzmocnienie potencjału osób oddalonych od rynku pracy z różnych powodów, na przykład długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, uzależnienia. Mieszkańcy mogą wziąć udział w programie Centrum, który obejmuje reintegrację zawodową (zajęcia praktyczne w zakładach pracy) i społeczną (cykl warsztatów ze specjalistami oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, czy psychologiem). Uczestnicy otrzymują wsparcie instruktorów zawodu i realną szansę powrotu na rynek pracy oraz tworzenia satysfakcjonujących kontaktów społecznych.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Pobierz ulotkę o Centrum Integracji Społecznej! Więcej o Centrum przeczytasz tutaj!

 

Centrum Integracji Społecznej działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2022 poz. 2241). Centrum jest prowadzone przez Fundację Przestrzeń Rozwoju w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2021 do 30. czerwca 2024 r.”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.