Partycypacja

Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy – narzędzia partycypacji

25 listopada 2021

Forma zajęć: stacjonarne

Prowadzi: Agnieszka Dziewitek

Liderzy i animatorzy lokalni to osoby, które oddziałują na swoje otoczenie, kształtując je i wprowadzając pozytywne zmiany. Jednym z czynników, który wpływa na skuteczność podejmowanych działań, jest znajomość narzędzi obywatelskiego wpływu, tzw. narzędzi partycypacji obywatelskiej. Jak korzystać z dostępu do informacji publicznej?  Kiedy warto złożyć petycję a kiedy sięgnąć po inicjatywę uchwałodawczą? Jak powinny być prowadzone konsultacje społeczne, aby spełniły swój cel? Spotkanie będzie okazją aby lepiej poznać te narzędzia i przećwiczyć je w praktyce.

Podczas spotkania dowiesz się jakie narzędzia partycypacji są przydatne w pracy lidera, jak z nich korzystać i praktycznie zastosować. Przyjrzymy się bliżej takim narzędziom jak dostęp do informacji publicznej (DIP), petycja, konsultacje społeczne oraz inicjatywa uchwałodawcza. Po warsztacie będziesz potrafił skorzystać z wymienionych narzędzi, dowiesz się też jak je adekwatnie zastosować w środowisku w którym działasz.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z wybranymi narzędziami partycypacji obywatelskiej oraz przygotowanie do wykorzystywania ich w praktyce.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTACIE:
 1. Poznasz narzędzia takie jak: 
  • dostęp do informacji publicznej (DIP),
  • prawo do składania petycji, 
  • konsultacje społeczne, 
  • inicjatywa uchwałodawcza.
 2. Dowiesz się jak zastosować je w praktyce.
 3. Poznasz innych społeczników, którzy stosują narzędzia partycypacji w swoich działaniach rzeczniczych.
 4. Dowiesz się czym jest dialog społeczny z urzędnikami oraz jak włączać innych mieszkańców w inicjatywy społeczne.

 

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z terenu gminy Liszki (zamieszkujących lub pracujących na terenie Gminy Liszki).

 

PROWADZI: AGNIESZKA DZIEWITEK 

Facylitatorka i moderatorka procesów partycypacyjnych, wspiera samorządy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań włączających mieszkańców i NGO w dialog i współdecydowanie oraz związanych z rozwojem ekonomii społecznej. Animatorka pilotażu budżetu obywatelskiego, który zapoczątkował proces budżetu obywatelskiego w Krakowie; współautorka publikacji “Wspólnie urządzaMY MIASTO – poradnik aktywnego mieszkańca”. Od kilku lat związana z krakowską Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. W ostatnim czasie zaangażowana mocno w proces powstawania Miejsc Aktywności Mieszkańców w Małopolsce.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 3 godziny warsztatowe
Termin: 25 listopada 2021 r. (czwartek) w godz. 18:00 – 20:15
Miejsce: Liszki 206, I piętro (nad Pocztą Polską)
Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

KOSZT: BEZPŁATNE

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. “Liderzy lokalni źródłem rozwoju kapitału społecznego“ i jest w całości dofinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na fanpage Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.