Mediacje rówieśnicze

13 czerwca 2022

Forma zajęć: warsztat w sali

Prowadzi: Małgorzata Michel

Co jakiś czas media donoszą o sytuacjach przemocy wśród rówieśników, które doprowadzają do dramatycznych sytuacji. Również na co dzień w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz oświatowych mamy do czynienia z sytuacjami wyrażania gniewu i złości przez uczniów, prowadzącymi do przemocy rówieśniczej, jesteśmy świadkami eskalacji konfliktów wśród chłopców i dziewczyn.

Okazuje się, że dużo wcześniej, nim dojdzie do aktu przemocy wywołanego agresją i gniewem, można zapobiec tym sytuacjom, załagodzić konflikt, doprowadzić do sytuacji rozmowy, mediacji, znaleźć wspólne rozwiązanie satysfakcjonujące obie zwaśnione strony.

Tym właśnie charakteryzuje się mediacja, jako forma komunikacji interpersonalnej, mogąca doprowadzić do ugody. Osobą wspomagającą ten proces jest mediator. Mediatorem może być każdy, również rówieśnik.

Mediacje rówieśnicze zaczynają być coraz bardziej popularne i wprowadzane do profesjonalnych programów profilaktyki na różnych jej poziomach. Połączone z programami liderów młodzieżowych zapewniają minimalizowanie na terenie szkół i placówek sytuacji trudnych i konfliktowych, zwiększają subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczeństwa uczniów, tworzą bezpieczną przestrzeń w obszarze bezpieczeństwa społecznego.

 

Dla kogo jest SZKOLENIE

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów, dyrektorów szkół i ośrodków, pracowników oraz członków fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży,
 • pracowników tworzących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
 • pracowników samorządowych odpowiadających za program oraz strategię edukacji
 • rodziców zaangażowanych w życie szkoły, rady rodziców- chcących poszerzyć swoją wiedzę

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z terenu gminy Liszki (zamieszkujących lub pracujących na terenie Gminy Liszki).

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres tematów:

 • Definicja negocjacji i mediacji w kontekście sprawiedliwości naprawczej
 • Definicja i charakterystyka konfliktu jako procesu
 • Charakterystyka typowych form przemocy rówieśniczej w kontekście piramidy Allporta (język i mowa nienawiści, izolacja, akty fizycznej przemocy, radykalizacja prowadząca do przemocy)
 • Techniki komunikacyjne w procesie mediacji
 • Rola mediatora
 • Rówieśnik i lider młodzieżowy jako mediator
 • Mediacje rówieśnicze w szkole
 • Programy liderów młodzieżowych w programach profilaktyki i prewencji z użyciem mediacji
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni w szkole (I i II generacja) i stref wolnych od przemocy i nienawiści
 • Praca ze świadkiem – algorytmy reagowania na sytuację konfliktu rówieśniczego i rówieśniczej przemocy

 

Metody szkoleniowe: wykład, warsztaty, ćwiczenia, drama, symulacja procesu mediacji

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA

 

 • poszerzenie wiedzy w zakresie charakterystyki procesu mediacji
 • poznanie technik mediacyjnych oraz roli mediatora
 • przepracowanie dynamiki konfliktu oraz wypracowanie metod pracy z konfliktem
 • poznanie roli liderów rówieśniczych w szkołach oraz potrzeby ich merytorycznego przygotowania
 • poszerzenie świadomości dotyczącej potrzeby mediacji rówieśniczych w szkolnych programach profilaktyczno- wychowawczych
 • poznanie metod pracy ze świadkiem konfliktu
 • poznanie metod tworzenia bezpiecznej przestrzeni w szkole z uwzględnieniem stref wolnych od przemocy i nienawiści

 

PROWADZĄCA: MAŁGORZATA MICHEL

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagożka resocjalizacyjna mediatorka, steeetworkerka, terapeutka, działaczka społeczna, aktywistka lokalna. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych. Badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy. Autorka wielu szkoleń  z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, rodziców i młodzieży.

Aktualnie zaangażowana w wiele akcji społecznych wspierających Uchodźców zarówno w wymiarze interwencyjnym jak również w działania oferujące wsparcie psychologiczno – pedagogiczne zarówno rodzinom jak i dzieciom uciekającym przez wojną.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Termin: 13 czerwca 2022 r. w godz. 09:00 – 15:30 (w tym 30 min przerwa)
Miejsce: ul. Tyniecka 1, Liszki (nad Pocztą Polską)
Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

Zapewniamy drobny poczęstunek oraz kawę, herbatę, zimny napój.

 

ODPŁATNOŚĆBEZPŁATNE

Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. “Liderzy lokalni źródłem rozwoju kapitału społecznego“ i jest w całości dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.Więcej o projekcie można dowiedzieć się na fanpage Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.