Kurs w Liszkach

Kurs „Akademia Lidera Społeczności Lokalnej”

październik - grudzień 2021

Forma zajęć: kurs w sali

Prowadzi: Marta Kijanko, Marta Henzler, Patryk Lange

Kurs przeznaczony jest dla osób zarządzających organizacjami, zespołami czy projektami, w szczególności pracowników lokalnych organizacji społecznych oraz nieformalnych liderów angażujących się w działania społeczne i samopomocowe z terenu gminy Liszki (powiat krakowski). Kurs realizowany w ramach projektu pn. Centrum Aktywności Społecznej obejmuje 80 godzin szkoleń i jest w całości dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem kursu jest wzmocnienie lokalnych liderów w wymiarze zarządzania oraz wyposażenie ich w kompetencje społeczne i zawodowe, pozwalające na ich rozwój jako liderów, a poprzez to na rozwój społeczności lokalnych, w których działają. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje zawodowe i osobiste oraz umiejętności zarządzania, co przełoży się na profesjonalizację i podnoszenie jakości działań liderów i organizacji społecznych.

Ponadto kurs ma na celu integrować nieformalnych liderów oraz osoby, które już pracują w organizacjach pozarządowych, aby wymieniały swoje doświadczenia, włączały się w podejmowane działania, tworząc razem projekty. Do współpracy i uczestnictwa w kursie zapraszamy również liderów pracujących w strukturach samorządu, aby podzielili się swoim doświadczeniem i promowali wartość inicjatyw o charakterze społecznym. 

 

Korzyści z udziału w kursie:
 • podniesienie własnych kompetencji osobistych i zawodowych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności i współpracy,  
 • poznanie charakteru zadań i odpowiedzialności roli lidera,  
 • kształtowanie własnego autorytetu lidera, 
 • poznanie stylów i metod zarządzania projektami i zespołami, 
 • nabycie umiejętności w tworzeniu i prowadzeniu projektów społecznych,
 • nauczenie się jak skutecznie budować zaangażowany i efektywnie pracujący zespół, 
 • poznanie sposobów reagowania na trudne sytuacje i konflikty w zespole, 
 • poznanie innych zaangażowanych liderów.

 

STRUKTURA KURSU:

Kurs przeznaczony jest dla 10 osób i obejmuje łącznie 80 godzin szkoleń w ramach 10 dni szkoleniowych podzielonych na 6 warsztatów: 

 

Warsztat 1

Temat: Umiejętności interpersonalne: komunikacja, współpraca, rozwiązywanie konfliktów

Termin: 2 i 3 października 2021 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00

Prowadząca: Marta Kijanko 

 

Warsztat 2

Temat: Kompetencje liderskie niezbędne w działalności społecznej – narzędzia i metody

Termin: 9 października 2021 r., sobota w godz. 10:00 – 17:00

Prowadzący: Patryk Lange

 

Warsztat 3

Temat: Współpraca i tworzenie partnerstw lokalnych

Termin: 23 i 24 października 2021 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00

Prowadząca: Marta Henzler

 

Warsztat 4

Temat: Zarządzanie zespołem

Termin: 20 i 21 listopada 2021 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00

Prowadzący: Patryk Lange

 

Warsztat 5

Temat: Tworzenie własnych projektów aktywności lokalnej

Termin: 27 i 28 listopada 2021 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00

Prowadząca: Marta Henzler

 

Warsztat 6

Temat: Mój potencjał do bycia liderem 

Termin: 11 grudnia 2021 r., sobota w godz. 10:00 – 17:00

Prowadząca: Marta Kijanko 

 

Miejsce realizacji kursu:

Liszki 206, piętro I (nad Pocztą Polską)

Kurs zaplanowany jest w formie stacjonarnej, jednakże w sytuacji dodatkowych obostrzeń
i zaostrzonych standardów sanitarnych zw. z pandemią, zastrzegamy sobie możliwość realizacji kursu w formie online.

 

KADRA REALIZUJĄCA KURS:

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych trenerów i ekspertów z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, coachingu, przywództwa.


Marta Kijanko – psycholożka, trenerka kompetencji interpersonalnych oraz menadżerskich, coach
i teamcoach. Superwizorka procesów coachingowych. Nauczyciel coachingu. Psychoterapeutka Gestalt, wykładowca akademicki i doradca w obszarze rozwoju pracowniczego. Praktyk w budowaniu systemów Talent Managementu. Prowadzi szkolenia dla menadżerów i zespołów w obszarze kompetencji interpersonalnych i przywódczych oraz dla osób będących w okresie kryzysów i/lub zmiany.

 

Marta Henzler – socjolożka, edukatorka, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL. Od siedemnastu lat pracuje rozwojowo z grupami i społecznościami. Szkoli i superwizuje trenerów/trenerki i edukatorów/edukatorki w całej Polsce. Projektuje i realizuje programy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, instytucji, organizacji. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP i Szkołę Treningu Grupowego, także studia podyplomowe z zakresu superwizji na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Patryk Lange – coach, superwizor, trener mindfulness i redukcji stresu. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia dla menadżerów w obszarze efektywności, kompetencji interpersonalnych, umiejętności zarządzania. Pracuje z klientami, którzy doświadczają syndromu wypalenia zawodowego i życiowego. Praktyk i propagator metody redukcji stresu oraz rozwoju oparte na uważności. 

 

OPIEKUN GRUPY:

Izabela Plur  – socjolożka i pedagog, z dyplomem studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi.  Od wielu lat związana z III sektorem. Posiada również doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i rządowej. Kierownik podmiotów reintegracyjnych: Klubu Integracji Społecznej (2009 – 2012) i Centrum Integracji Społecznej (2016-2018 i ponownie od 2021). Dyrektorka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2019-2020). Członkini Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa (2015-2020). Członkini Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji (2016-2019). Od 2012 roku Prezes Zarządu Fundacji Przestrzeń Rozwoju. 

 

REKRUTACJA I ZAPISY:
 1. Kurs przeznaczony jest dla liderów działających lub pracujących w instytucjach i organizacjach na rzecz społeczności lokalnej gminy Liszek.
 2. Warunkiem rezerwacji miejsca jest:
 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 20.09.2021 r. 
 • odbycie rozmowy rekrutacyjnej,
 • podpisanie Umowy uczestnictwa w Kursie.  
 1. Warunkiem udziału w Kursie jest deklaracja udziału, a następnie udział w min. 80% spotkaniach.

 

Więcej informacji o kursie oraz zapisach można uzyskać kontaktując się:

 • drogą mailową: [email protected]
 • pod numerem telefonu: 530-999-047 (Izabela Plur – opiekun grupy). 

 

Więcej o naszej Fundacji oraz ofercie warsztatowej możecie dowiedzieć się TUTAJ 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Kursie wypełnij formularz zgłoszeniowy – skontaktujemy się z Tobą. Decyduje kolejność zgłoszeń. Mamy tylko 10 miejsc w pełni dofinansowanych!