Kurs w Liszkach

Kurs „Akademia Lidera Społeczności Lokalnej”

luty - maj 2022

Forma zajęć: stacjonarne

Prowadzi: Marta Kijanko, Marta Henzler, Piotr Henzler

Celem kursu jest wzmocnienie lokalnych liderów w wymiarze zarządzania oraz wyposażenie ich w kompetencje społeczne i zawodowe, pozwalające na ich rozwój jako liderów, a poprzez to na rozwój społeczności lokalnych, w których działają. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje zawodowe i osobiste oraz umiejętności zarządzania, co przełoży się na profesjonalizację i podnoszenie jakości działań liderów i organizacji społecznych.

Ponadto kurs ma na celu integrować nieformalnych liderów oraz osoby, które już pracują w organizacjach pozarządowych, aby wymieniały swoje doświadczenia, włączały się w podejmowane działania, tworząc razem projekty. Do współpracy i uczestnictwa w kursie zapraszamy również liderów pracujących w strukturach samorządu, aby podzielili się swoim doświadczeniem i promowali wartość inicjatyw o charakterze społecznym.

Kurs realizowany w ramach projektu pn. Centrum Aktywności Społecznej“ obejmuje 80 godzin szkoleń i jest w całości dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób z terenu gminy Liszki (powiat krakowski), tj.:
 • Mieszkańców gminy Liszki angażujących się lub chcących się zaangażować w działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • Pracowników NGO i członków organizacji społecznych (fundacji, stowarzyszeń, KGW, klubów sportowych, OSP, harcerzy) działających na terenie gminy Liszki,
 • Osób działających lub pracujących w instytucjach lub organizacjach (jak np. urzędy, szkoły, biblioteki, poradnie, ośrodki zdrowia) wspierające mieszkańców gminy Liszki
 • Przedstawicieli samorządu lokalnego gminy Liszki (radnych, sołtysów, koordynatorów projektów i pracowników instytucji współpracujących z NGO),
 • Przedsiębiorców i pracowników lokalnych firm angażujących się lub chcących się zaangażować w działania na rzecz społeczności lokalnej.

czyli dla każdego kto chciałby działać na rzecz własnej społeczności lokalnej, realizować wspólne inicjatywy oraz zmieniać świat wokół siebie!

 

Korzyści z udziału w kursie:
 • podniesienie własnych kompetencji osobistych i zawodowych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności i współpracy,
 • poznanie charakteru zadań i odpowiedzialności roli lidera,
 • kształtowanie własnego autorytetu lidera,
 • poznanie stylów i metod zarządzania projektami i zespołami,
 • nabycie umiejętności w tworzeniu i prowadzeniu projektów społecznych,
 • nauczenie się jak skutecznie budować zaangażowany i efektywnie pracujący zespół,
 • poznanie sposobów reagowania na trudne sytuacje i konflikty w zespole,
 • poznanie innych zaangażowanych liderów.

 

STRUKTURA KURSU:

Kurs przeznaczony jest dla 10 osób i obejmuje łącznie 80 godzin szkoleń w ramach 10 dni szkoleniowych podzielonych na 5 dwudniowych warsztatów: 

Warsztat 1

Temat: Umiejętności interpersonalne i komunikacja w pracy lidera.
Termin: 19 i 20 lutego 2022 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00
Prowadząca: Marta Kijanko

Warsztat 2

Temat: Współpraca i tworzenie partnerstw lokalnych
Termin: 12 i 13 marca 2022 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00
Prowadząca: Marta Henzler

Warsztat 3

Temat: Tworzenie własnych projektów i inicjatyw społecznych
Termin: 9 i 10 kwietnia 2022 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00
Prowadzący: Piotr Henzler

Warsztat 4

Temat: Zarządzanie zespołem – narzędzia i metody
Termin: 7 i 8 maja 2022 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00
Prowadząca: Marta Kijanko

Warsztat 5

Temat: Mój potencjał do bycia liderem
Termin: 28 i 29 maja 2022 r., sobota i niedziela w godz. 10:00 – 17:00
Prowadząca: Marta Kijanko

 

Miejsce realizacji kursu:

Liszki, ul. Tyniecka 1 (nad Pocztą Polską)

Kurs zaplanowany jest w formie stacjonarnej, jednakże w sytuacji dodatkowych obostrzeń i zaostrzonych standardów sanitarnych zw. z pandemią, zastrzegamy sobie możliwość realizacji kursu w formie online.

 

KADRA REALIZUJĄCA KURS

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych trenerów i ekspertów z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, coachingu, przywództwa.

Marta Kijanko – psycholożka, trenerka kompetencji interpersonalnych oraz menadżerskich, coach i teamcoach. Superwizorka procesów coachingowych. Nauczyciel coachingu. Psychoterapeutka Gestalt, wykładowca akademicki i doradca w obszarze rozwoju pracowniczego. Praktyk w budowaniu systemów Talent Managementu. Prowadzi szkolenia dla menadżerów i zespołów w obszarze kompetencji interpersonalnych i przywódczych oraz dla osób będących w okresie kryzysów i/lub zmiany.

Marta Henzler – socjolożka, edukatorka, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL. Od siedemnastu lat pracuje rozwojowo z grupami i społecznościami. Szkoli i superwizuje trenerów/trenerki i edukatorów/edukatorki w całej Polsce. Projektuje i realizuje programy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, instytucji, organizacji. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP i Szkołę Treningu Grupowego, także studia podyplomowe z zakresu superwizji na Uniwersytecie Gdańskim.

Piotr Henzler – socjolog, trener i doradca pracujący z osobami i grupami związanymi z instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami, zarządzaniu zespołem, komunikacją i współpracą. Wspiera liderów i liderki w planowaniu i wdrażaniu zmiany – w organizacjach i środowiskach, w których działają. Na co dzień zaangażowany w działania Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich. Członek i superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

 

OPIEKUN GRUPY:

Izabela Plur  – socjolożka i pedagog, z dyplomem studiów podyplomowych z ekonomii społecznej, organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi.  Od wielu lat związana z III sektorem. Posiada również doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i rządowej. Kierownik podmiotów reintegracyjnych: Klubu Integracji Społecznej (2009 – 2012) i Centrum Integracji Społecznej (2016-2018 i ponownie od 2021). Dyrektorka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2019-2020). Członkini Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa (2015-2020). Członkini Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji (2016-2019). Od 2012 roku Prezes Zarządu Fundacji Przestrzeń Rozwoju.

 

REKRUTACJA I ZAPISY
 1. Kurs przeznaczony jest dla liderów działających lub pracujących w instytucjach i organizacjach na rzecz społeczności lokalnej gminy Liszek.
 2. Warunkiem rezerwacji miejsca jest:
  • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 31.01.2022 r.
  • odbycie rozmowy rekrutacyjnej,
  • podpisanie Umowy uczestnictwa w Kursie.
 3. Warunkiem udziału w Kursie jest deklaracja udziału, a następnie udział w min. 80% spotkaniach.

 

Więcej informacji o kursie oraz zapisach można uzyskać kontaktując się:

 • drogą mailową: [email protected]
 • pod numerem telefonu: 505 123 034 (Iwona Surmaj – opiekun grupy).

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Kursie wypełnij formularz zgłoszeniowy – skontaktujemy się z Tobą. Decyduje kolejność zgłoszeń. Mamy tylko 10 miejsc w pełni dofinansowanych!

 

Kurs jest realizowany w ramach projektu: pn. “Centrum Aktywności Społecznej“ i jest w całości dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na funpage’u Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.