Jak przygotować dobry budżet projektu i uniknąć problemów przy rozliczaniu dotacji?

6 kwietnia 2022

Forma zajęć: warsztat w sali

Prowadzi: Izabela Plur

Przygotowujesz budżety projektów społecznych? Piszesz wnioski o dofinansowanie? Składasz oferty w konkursach lokalnych czy regionalnych? A może chcesz się dopiero tego nauczyć?

 

Często to właśnie skonstruowanie dobrego budżetu przysparza najwięcej trudności. Większość działań społecznych wymaga zaangażowania środków finansowych i aby je pozyskać trzeba przekonać grantodawcę, że środki zostaną dobrze wykorzystane. Samo ich pozyskanie to jednak nie koniec – później trzeba się jeszcze z nich rozliczyć.

Zapraszamy na warsztat dający konkretną i praktyczną wiedzę na temat rozliczania dotacji, która przyda się już na etapie planowania projektu, a następnie przy tworzeniu wniosku o przyznanie dotacji.

 

Podczas warsztatu omówiony zostanie wzór oferty realizacji zadania publicznego wynikający z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i na jego podstawie omówione zostaną zasady kalkulacji kosztów.

 

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:

  • jak tworzyć budżet projektu?
  • jak kalkulować koszty w projekcie?
  • jak planować projekty, aby unikać trudności z jego rozliczeniem?
  • jakie są najczęstsze błędy w kalkulacji kosztów projektu?
  • jak zorganizować sobie pracę podczas realizacji i rozliczania?

 

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z terenu gminy Liszki (zamieszkujących lub pracujących na terenie Gminy Liszki) – przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie Gminy Liszki, mających niewielkie doświadczenie w tworzeniu budżetów. Zapraszamy również mieszkanki i mieszkańców Gminy Liszki, którzy chcieliby dowiedzieć się jak przygotować dobry budżet.

 

PROWADZI: IZABELA PLUR

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 3 godziny warsztatowe
Termin: 6 kwietnia 2022 r. (środa) w godz. 18:00 – 20:15
Miejsce: ul. Tyniecka 1, Liszki, I piętro (nad Pocztą Polską)
Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

KOSZT: BEZPŁATNE

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. “Liderzy lokalni źródłem rozwoju kapitału społecznego“ i jest w całości dofinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na fanpage Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.