Ukraina

Jak pomagać Uchodźcom i zarządzać własną energią pomagania

28 marca 2022

Forma zajęć: online

Prowadzi: Małgorzata Michel

Od dwóch tygodni jesteśmy niemal non stop zaangażowani w różnego rodzaju pomoc osobom uchodźczym, organizujemy posiłki, noclegi, dojazdy. Liczne zbiórki ubrań i żywności oraz przedmiotów pierwszej potrzeby dają namiastkę poczucia bezpieczeństwa osobom, które uciekły przed wojną.  Wiele osób oferuje pomoc w postaci dachu nad głową. Nie każdy jest jednak gotowy na tak poważny krok. Przyjęcie kogoś do swojego domu jest ogromnym wyzwaniem – zwłaszcza, że bierzemy odpowiedzialność za zaspokojenie nie tylko fizycznych potrzeb tych ludzi, ale także tych emocjonalnych i psychologicznych.

Pomaganie wymaga od nas przeorganizowania swojego życia, dobrej organizacji, współpracy.

To spore wyzwanie dla nas, dla naszych organizmów, rodzin, społeczności. Działanie wymagające nie tylko empatii i serca ale również wiedzy o tym jak wspierać i rozmawiać z osobami doświadczającymi syndromu stresu pourazowego, utraty poczucia bezpieczeństwa, lęku o swoich bliskich, jak również przeżywających stratę,  a nierzadko również żałobę.   

 

CEL SPOTKANIA:

Właśnie o tych wyzwaniach – chcielibyśmy porozmawiać podczas spotkania mającego wymiar nie tylko dyskusji, ale również krótkiego szkolenia w zakresie psychologicznych aspektów pomocy drugiemu człowiekowi oraz organizacji pomocy na poziomie lokalnym. 

 

PLAN SPOTKANIA:

Spotkanie odbywa się w ramach Społecznego Klubu Dyskusyjnego. Podczas spotkania będzie czas zarówno na prelekcję dotyczącą zagadnienia oraz na dyskusję i wymianę doświadczeń uczestników spotkania. 

Spotkanie podzielone jest na dwie części. W pierwszej uczestnicy dowiedzą się: 

  • jak rozmawiać z ofiarami wojny, czym jest syndrom ofiary wojny, trauma wojenna i zespół stresu pourazowego oraz co każdy z nas nie będący profesjonalnym pomagaczem może zrobić, aby skutecznie pomóc poczuć się bezpiecznie osobom uchodźczym. 

W drugiej części uczestnicy dowiedzą się:

  • jak nie bać się pomagać i pomagać skutecznie oraz jak się nie wypalić, a także jak współpracować w społeczności lokalnej i działać systemowo uruchamiając lokalne siły społeczne i skutecznie koordynować działania. Będzie czas na pytania, wymianę dobrych praktyk, wspólne szukanie rozwiązań. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Forma: on-line; platforma zoom
Warunkiem uczestniczenia w spotkaniu jest zapisanie się przez formularz zgłoszeniowy
Termin: 28 marca 2022, godz. 18:00 -20:15 (2 części spotkania z 10 min przerwą); od 20:15 do 21:00 czas na dyskusję
Liczba uczestników: max. 30 osób

 

KOSZT: BEZPŁATNE 

UCZESTNICY SPOTKANIA:

Ponieważ pomagamy wszyscy,  tym samym spotkanie skierowane jest do szerokiej grupy osób, które już włączyły się w pomoc, organizujących się oddolnie w społecznościach lokalnych (w szczególności w mieszkańców w Gminie Liszki ) jak i do tych osób, które to rozważają, ale potrzebują więcej wiedzy, informacji oraz wsparcia.

 

PROWADZĄCA: 

Małgorzata Michel – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagożka resocjalizacyjna mediatorka, steeetworkerka, terapeutka, działaczka społeczna, aktywistka lokalna. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych. Badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy w nurcie Urban Studies. Autorka wielu szkoleń z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, rodziców i młodzieży.

Aktualnie zaangażowana w wiele akcji społecznych wspierających Uchodźców zarówno w wymiarze interwencyjnym jak również w działania oferujące wsparcie psychologiczno – pedagogiczne zarówno rodzinom jak i dzieciom uciekającym przez wojną.  

 

Webinar organizowany jest w ramach projektu: pn. “Centrum Aktywności Społecznej“ i jest w całości dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na profilu Facebook Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.