Jak feedbackować, żeby zmotywować – trening udzielania profesjonalnej informacji zwrotnej

12 maja 2022

Forma zajęć: online

Prowadzi: Patryk Lange

Informacja zwrotna to jedno z podstawowych narzędzi w zarządzaniu. Osoba zarządzająca, która jest biegła w sztuce feedbacku, potrafi używać go skutecznie w odpowiednim momencie, adekwatnie do kontekstu, z odpowiednia intencją, a przede wszystkim z szacunkiem do rozmówcy. To także umiejętność, która, jeżeli właściwie użyta, pomaga w utrzymywaniu dobrych relacji w każdym obszarze życia.

 

Warsztat skierowany jest do:
 • osób, zarządzających zespołami,
 • osób zarządzających projektami,
 • przedsiębiorców i właścicieli mikro, małych i średnich firm,
 • specjalistów pracujących w zespołach,
 • każdego kto chce rozwijać komunikację jako narzędzia prowadzące do większej efektywności.

 

Korzyści dla uczestników:
 • poznasz wiedzę dotyczącą komunikacji między ludźmi,
 • zrozumiesz czym jest, a czym nie jest asertywność i jak ją rozwijać,
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie sposobów komunikowania informacji zwrotnej,
 • poznasz i przećwiczysz sposoby prowadzenia rozmów z elementem informacji zwrotnej,
 • nauczysz się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawiać się w trakcie rozmów z pracownikami i współpracownikami.

 

Program ramowy:
 • opinia a fakty – ćwiczenie umiejętności oddzielania opinii od faktów,
 • asertywność – czym jest i jak jej używać adekwatnie do sytuacji,
 • konstruktywna informacja w 5 krokach,
 • schemat konstruktywnej informacji zwrotnej i trening praktycznego działania w tym zakresie,
 • trudne sytuacje i zarządzanie nimi w trakcie ważnych rozmów, spotkań i podczas udzielania informacji zwrotnych.

 

PROWADZĄCY: PATRYK LANGE

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania: 6 godzin zegarowych
Termin: 12 maja 2022 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 16:00 (w tym przerwy)
Miejsce i forma: online – platforma ZOOM
Liczba uczestników: maks. 12 osób

 

ODPŁATNOŚĆ: 225 ZŁ 

Warsztat realizowany w ramach Akademii Lidera.

 

Zaświadczenie

Każdy Uczestnik warsztatu online ma możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie, które może otrzymać mailem lub osobiście odebrać w siedzibie Fundacji w ustalonym terminie.

 

Odwołanie warsztatów przez Fundację 

Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.

 

Rezygnacja z udziału w warsztatach

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:

10% – w przypadku rezygnacji dokonanej min. 14 dni przed warsztatem

50% – w przypadku rezygnacji dokonanej między 14 a 7 dniem przed warsztatem

W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed warsztatem zwrot nie zostanie dokonany.