Wyrażanie gniewu i złości

Wokół złości i gniewu istnieje wiele blokujących jej wyrażanie przekonań, szczególnie dotyczących kobiet. W naszej kulturze złość jest obarczona oceną moralną. A gniew karą boską. Pojawia się nawet synonim – „bycie złym na kogoś oznacza bycie złym człowiekiem”. Stąd zamiast przyzwolenia na złość częściej słyszymy, że „grzeczne dziewczynki się nie złoszczą”, albo co gorsza „Jak się złościsz to mamusię serce boli”.

Tymczasem gniew to tylko intensywna złość, a ona sama w sobie nie jest kłopotem. To naturalna emocja, która, jeśli pojawia się to zwykle po to, by nas o czymś poinformować. Jest „produktem naturalnym” na brak, nadmiar, przekroczenie granic. Gniew jest jej brzydka kuzynką. Złość jest jak świeże warzywa, w odpowiedniej ilości zasila organizm w składniki odżywcze, a gniew można porównać do zepsutych warzyw, które fermentują i sprawiają ból.

Problem w tym, że nie lubimy czuć złości, tak jak nie lubimy niektórych produktów naturalnych. Cykoria jest zdrowa, ale niezbyt smaczna. Dlatego wolimy jej nie czuć i tym samym pozbawiamy się wartości odżywczych płynących z tego uczucia.

 

Do kogo skierowany jest warsztat:

Ten warsztat jest dla każdego, kto chce się nauczyć obsługiwać i rozumieć swoją złość w sposób konstruktywny. Szkolenie przyda się każdemu, kto kiedykolwiek odczuł negatywne konsekwencje niepanowania nad emocjami.

 

Cel  warsztatu – po szkoleniu uczestnicy:
 • Wiedzą jak odzyskać panowanie nad własną złością i wykorzystać ją w konstruktywny sposób,
 • Znają i rozumieją jakie są negatywne konsekwencje niepanowania nad emocjami,
 • Potrafią zamienić narzekanie na działanie,
 • Wiedzą jak skalować gorącą i zimna złość, żeby jako szef, pracownik, partner, rodzic potrafić nią regulować.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:
 • Zdobycie wiedzy z zakresu regulowania emocjami, inteligencji emocjonalnej oraz komunikacji w emocjach,
 • Rozpoznawanie i rozumienie własnej złości i frustracji – rozwinięcie samoświadomości i empatii,
 • Uświadomienie sobie własnego wpływu na innych,
 • Rozwój umiejętności samokontroli emocji podczas gier interpersonalnych.

 

MODUŁY WARSZTATU

Moduł I. Do czego w życiu przydatne są uczucia i jak je wykorzystywać  w życiu osobistym i zawodowym? 

 • Fakty i mity na temat emocji – do czego można użyć frustracji, złości, lęku i wstydu w relacjach zawodowych i osobistych,
 • Zrozumienie emocji i procesu emocjonalnego  – jakich emocji doświadczam w jaki sposób je wyrażam, ćwiczenia związane z poszerzaniem świadomości  co do odczuwania złości  w pracy, jej wpływu na otoczenie, konieczność samoregulacji,
 • Narzędzia Transformowania złości w oparciu o  Porozumienie Bez Przemocy (Non Violent Communications) – traktowanie złości i frustracji  jako informacji o nierealizowanych potrzebach, jak reagować na sytuacje rozbieżnych oczekiwań,
 • Reagowanie na język szakala – przyjmowanie krytyki niesłusznej, agresji językiem żyrafy.

 MODUŁ II. Techniki regulowania złości i frustracji 

 • Zarządzanie złością a podejmowanie decyzji – jakie wykorzystać frustrację do podejmowania ryzyka,
 • Wyrażanie niezadowolenia i stawianie granic – jakie emocje ułatwiają mówienie o tym co nam przeszkadza, co nie działa,
 • Zarządzanie złością a czerpanie motywacji do działania –  jak zarządzać „zimną i gorącą” złością oraz użyć frustracji do podniesienia motywacji.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 31 lipca 2021 r. (sobota) w godz. 10.00-17.00
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 10 osób

Warsztat realizowany w ramach Strefy rozwoju.
To program dla osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje osobiste, świadomie wprowadzać zmiany oraz polepszać swój komfort życia w obszarze relacji, związków oraz świadomości siebie i swoich potrzeb.

 

Odpłatność: 125 zł

Udział w warsztatach jest dofinansowany. Warsztat współfinansowany przez State Street.

Informacje organizacyjne

Zapisy
Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu do zapisów prosimy o kontakt z Fundacją). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z udziału w warsztatach
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:
10% – w przypadku rezygnacji dokonanej min. 7 dni przed warsztatem
50% – w przypadku rezygnacji dokonanej między 14 a 7 dniem przed warsztatem
W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed warsztatem zwroty nie są wykonywane.

Odwołanie warsztatów przez Fundację
Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.

Zmiana formy warsztatów
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, Fundacja Przestrzeń Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany formy warsztatu ze stacjonarnej na zdalną. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS.