Tam, gdzie rosną poziomki – czyli spotkanie z wewnętrznym dzieckiem

Warsztat będzie okazją do spojrzenia w głąb siebie i skontaktowania się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. To obszar odpowiedzialny m.in. za beztroską zabawę, kreatywność, swobodną twórczość, za branie bez zobowiązań i dawanie bez oczekiwań, za okazywanie bezwarunkowej miłości do siebie i do innych, za poczucie własnej wartości.

Podczas zajęć spróbujemy nawiązać z nim lepszy kontakt poprzez dialog wewnętrzny. Każde dziecko jest inne i niepowtarzalne. Być może Twoje wewnętrzne dziecko będzie chciało, by je wysłuchać i przytulić, a może zaprosi Cię do zabawy. Ważna jest otwartość na siebie takim jakim się jest, bez ocen i gotowych schematów „jak być powinno”. Wsłuchamy się we własne potrzeby i pragnienia serca.

 

Do kogo skierowany jest warsztat:

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych, chcących rozwijać się i pogłębić świadomość siebie, otworzyć na siebie takim jakim się jest oraz zwiększyć wrażliwość na własne potrzeby.

 

Korzyści dla uczestników:
  • polepszenie kontaktu z tą częścią siebie jaką jest wewnętrzne dziecko, co pozwoli bardziej cieszyć się życiem i znacząco wpłynie na komfort odpoczynku,
  • wzmocnienie kreatywności, spontaniczności,
  • lepszy kontakt z emocjami, co przyczyni się bezpośrednio do poprawy naszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi,
  • poznanie metod pracy umożliwiających podjęcie wewnętrznego dialogu, kontaktu ze swoimi pragnieniami,
  • uświadomienie sobie swoich własnych potrzeb,
  • poznanie metod jak zaprzyjaźnić się ze swoim wewnętrznym dzieckiem.

Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, aby stworzyć przestrzeń do autentycznego spotkania w Tu i Teraz. Akcent położony zostanie przede wszystkim na świadomość. Forma warsztatu oparta jest o doświadczenie. Podczas zajęć będą wykorzystywane inspirujące techniki swobodnej ekspresji twórczej m.in. praca z baśnią, metaforą i wizualizacją.

 

Metody szkoleniowe:

Będziemy pracować wykorzystując techniki terapii ekspresyjnych, treningu wrażliwości i pracy z osobistą symboliką, z wizualizacją, rysunkiem i z twórczym pisaniem. Całość prowadzona jest w duchu podejścia gestalt, który traktuje człowieka całościowo, z nastawieniem na kontakt Tu i Teraz w relacji Ja-Ty. Dotarcie do wewnętrznego dziecka to dotarcie do źródeł energii i kreatywności.

Na warsztaty zabierz swoje miłe wspomnienia w postaci ulubionych zapachów, smaków, dźwięków, faktur. Poszukaj swoich zdjęć z tego okresu i przynieś jeśli chcesz. Ubierz się wygodnie, bo będziemy siedzieć na pufach.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Czas trwania: 16 godzin warsztatowych
Termin: 12 i 13 czerwca 2021 r., sb i nd w godz. 10.00-17.30 (w tym przerwa obiadowa)
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 12 osób

Warsztat realizowany w ramach Strefy rozwoju.
To program dla osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje osobiste, świadomie wprowadzać zmiany oraz polepszać swój komfort życia w obszarze relacji, związków oraz świadomości siebie i swoich potrzeb.

 

Odpłatność: 275 zł

Udział w warsztatach jest dofinansowany. Warsztat współfinansowany przez State Street.

Informacje organizacyjne

Zapisy
Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu do zapisów prosimy o kontakt z Fundacją). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z udziału w warsztatach
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:
10% – w przypadku rezygnacji dokonanej min. 14 dni przed warsztatem
50% – w przypadku rezygnacji dokonanej między 14 a 7 dniem przed warsztatem
W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed warsztatem zwroty nie są wykonywane.

Odwołanie warsztatów przez Fundację
Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.

Zmiana formy warsztatów
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, Fundacja Przestrzeń Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany formy warsztatu ze stacjonarnej na zdalną. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS.