Jak zarządzać emocjami w środowisku zawodowym?

Szkolenie oparte o metodę Non Violent Communication (Porozumienie bez przemocy). Nakierowane na uważność wobec własnych uczuć i potrzeb oraz skoncentrowane na budowaniu relacji z sobą samym i innymi osobami. Pokazuje jak można rozwijać swoją inteligencję emocjonalną i dzięki temu łatwiej odnajdować się w trudnych sytuacjach.

 
Cele szkolenia:  
 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi w środowisku pracy,
 • zwiększenie efektywności osobistej,
 • zdobycie umiejętności korzystania z poznanych narzędzi na co dzień.
 
Dla kogo:
 • Dla osób zarządzających zespołami,
 • Dla osób bezpośrednio obsługujących klientów zewnętrznych,
 • Dla osób, które szukają sposobów na zastąpienie destrukcyjnego stresu, akceptacją swoich emocji.
 
Korzyści dla uczestników:
 • Wzmocnienie umiejętności świadomego korzystania ze swoich osobistych zasobów na co dzień w sytuacjach zawodowych i prywatnych,
 • Wzmocnienie przekonania o możliwości wpływu i rozwijania inteligencji emocjonalnej poprzez umiejętność zaspokajania potrzeb swoich i innych osób w oparciu o metodę NVC,
 • Lepsze zrozumienie siebie i swoich reakcji w trudnych sytuacjach,
 • Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi,
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
 • Zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych – lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • Zwiększenie świadomości komunikacyjnej poprzez praktykę rozpoznawania i nazywania zarówno własnych uczuć i potrzeb, jak i uczuć i potrzeb rozmówcy,
 • Pogłębienie umiejętności budowania autentycznych relacji z innymi i atmosfery wspierającej efektywność pracy.
 
Program:

1. Kompetencje emocjonalne w zarządzaniu sobą:

 • Samoświadomość: techniki rozpoznawania własnych uczuć, ćwiczenie umiejętności brania odpowiedzialności za własne uczucia i emocje,
 • Motywacja: jak rozwijać motywację wewnętrzną – wsparcie w sytuacji wewnętrznego konfliktu,
 • Kierowanie sobą: jak korzystać z energii trudnych emocji (agresja, złość, gniew, strach, nieśmiałość), by wspierały w realizacji celów. Transformacja trudnych emocji, techniki redukcji stresu: uważność, relaksacja, ćwiczenia oddechowe.

2. Umiejętności społeczne: jak skutecznie zarządzać relacjami

 • Dwa style komunikacji: język dominacji versus język komunikacji w oparciu o metodę Non Violent Communication i doświadczenie ich wpływu na relację,
 • Empatia wobec innych: słuchanie innych ze zrozumieniem.

3. Inteligencja emocjonalna a sukces w organizacji:

 • Wyrażanie i przyjmowanie krytyki,
 • Jak mówić „nie” by wytyczyć granice i nie urazić,
 • Reagowanie na odmowę lub opór,
 • Docenienie i wdzięczność dla siebie i innych.
 
Metody szkoleniowe:
 • Praca warsztatowa,
 • Uczenie się przez doświadczanie,
 • Praca na autentycznych przykładach uczestników,
 • Mini wykład interaktywny (przy wprowadzaniu teorii),
 • Demo przed niektórymi ćwiczeniami,
 • Wykorzystanie metod coachingowych,
 • Praca uczestników podczas szkolenia: w grupie, w podgrupach (2-5 osobowych), indywidualna,
 • Wprowadzanie ćwiczeń rozluźniających, zwiększających uważność itp. jako alternatywny sposób na redukcję stresu,
 • Włączenie do programu ćwiczeń zwiększających uważność.

Pracujemy na Zoom z włączonymi kamerkami, sprawnymi mikrofonami  i gotowością do pracy w małych grupach.

 
ważne informacje:

Czas trwania: 5 godzin
Termin: 12 czerwca 2021 r. (sobota) w godz. 10.00-15.00
Miejsce: online – platforma ZOOM (osoby zapisane otrzymają link)
Liczba uczestników: maks. 12 osób

 
Prowadząca: EWA NIEĆ

Coach i trener rozwoju osobistego. Ukończyła „The Art & Science of Coaching” prowadzony przez Wszechnicę UJ i Erickson College z Vancouver oraz Szkołę Komunikacji Opartej na Empatii prowadzonej przez Dojrzewalnię Róż pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Z wykształcenia ekonomistka, przez wiele lat wykonująca ten zawód a doświadczenie zdobyte na różnych stanowiskach pracy (od referenta do prezesa spółki i członka rady nadzorczej spółki), w różnych środowiskach i obszarach, wykorzystuje w pracy trenerskiej, gdyż umie odnaleźć się zarówno w roli pracownika, jak i menadżera oraz zrozumieć wyzwania stojące przed nimi każdego dnia. 

 
Odpłatność: 125 zł 

Udział w warsztatach jest dofinansowany. Warsztat współfinansowany przez State Street.

Warsztat realizowany w ramach Akademii Lidera. To program mający na celu kształcenie i doskonalenie umiejętności społecznych menadżerów, liderów i osób zarządzających firmami, projektami, zespołami. To oferta obejmująca warsztaty podnoszące kwalifikacje i rozwijające umiejętności komunikacyjne, niezbędne do pełnienia funkcji lidera, a w konsekwencji rozwoju pracowników, zespołu i całej organizacji. 

 
Zaświadczenia

Każdy Uczestnik warsztatu online ma możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie, które może otrzymać mailem lub osobiście odebrać w siedzibie Fundacji w ustalonym terminie.

 

Informacje organizacyjne

Zapisy
Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności (w razie wystąpienia trudności z dokonaniem płatności za pośrednictwem systemu do zapisów prosimy o kontakt z Fundacją). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezygnacja z udziału w warsztatach
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach dokonywany jest zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem:
10% – w przypadku rezygnacji dokonanej min. 14 dni przed warsztatem 
50% – w przypadku rezygnacji dokonanej między 14 a 7 dniem przed warsztatem
W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed warsztatem zwroty nie są wykonywane. 

Odwołanie warsztatów przez Fundację
Warsztaty odbędą się w przypadku zebrania się wymaganej liczby osób. Najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem warsztatów poinformujemy czy warsztaty się odbędą. Informacja przekazywana zostanie drogą mailową na adres wskazany podczas zapisów. W przypadku odwołania warsztatów przez Fundację uczestnicy otrzymają zwrot całej wpłaconej kwoty.