Elementy coachingu w zarządzaniu

30 listopada 2021

Forma zajęć: szkolenie w sali

Prowadzi: Patryk Lange

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze zarządzania. Coachingowy styl zarządzania jest sztuką osiągania rezultatów za pomocą rozmowy. Dzięki niej ludzie odnajdują siłę i motywację, żeby stawiać sobie ambitne cele. Manager – coach jest od tego, żeby go w tym wesprzeć – nie tyle radą, co wsparciem i inspirowaniem do kreatywnego myślenia.

 

Zagadnienia szkolenia:
  • Czym jest coaching?
  • Różnice między coachingiem a innymi metodami rozwojowymi
  • Warunki niezbędne dla skuteczności coachingu
  • Cele w coachingu
  • Prowadzenie spotkań w coachingowym stylu
  • Komunikacja i informacja zwrotna z użyciem metod coachingowych

 

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających jednostkami oraz zespołami działającymi na terenie Gminy Liszki, m.in. w obszarze edukacji, wychowania oraz pomocy społecznej, tj. dyrektorów, kierowników szkół i ośrodków wsparcia oraz koordynatorów projektów społecznych i edukacyjnych.

 

Korzyści:
  • poznanie elementów podejścia coachingowego w zarzadzaniu
  • poznanie narzędzi i metod, które umożliwiają skuteczniejsze zarządzanie

 

Prowadzący: Patryk Lange

Profesjonalny coach, trener i superwizor coachingu. Pracuje z osobami zarządzającymi nad uwalnianiem autentyczności, rozwojem umiejętności liderskich i przywódczych, sprawnym poruszaniem się w gąszczu relacji interpersonalnych z wykorzystaniem potencjału emocji i intuicji. Łączy w sobie analitykę i poukładanie inżyniera z pasją do ludzi i rozwoju psychologa.

 

Organizacja warsztatu

Termin: 30 listopada 2021, w godz. 9.00-14.00

Miejsce: Liszki 206, I piętro (nad Pocztą Polską)

Liczba uczestników: max. 10