Elementy coachingu w pracy nauczyciela

Forma zajęć: szkolenie w sali

Prowadzi: Patryk Lange

W pracy z dziećmi i młodzieżą poszukujemy metody, która trafi, która pomoże znaleźć rozwiązania. Coraz częściej w tym celu w procesie edukacji sięgamy do technik coachingowych.

Pojęcie coachingu liczy sobie kilka tysięcy lat. Jego korzenie sięgają już starożytnej Grecji i nauk Sokratesa. Metoda sokratejska polegała na zadawaniu ważnych pytań mających na celu samodzielne odnalezienie przez ucznia wyobrażenia ukrytego w nim samym.

Coaching to dyscyplina wykorzystywana w procesie zmian. Pozwala nam na przejście z punktu, w którym obecnie się znajdujemy do punktu, w którym chcemy być. Jest to rodzaj ścieżki łączącej stan obecny z pożądanym. Coaching jest również stylem budowania relacji, sposobem towarzyszenia drugiej osobie w jej zmianie i rozwoju.

W procesie tym wykorzystywane są takie dyscypliny jak inteligencja emocjonalna, pozytywna psychologia, praca z wyobraźnią oraz stosowanie konkretnych narzędzi. Filozofia coachingu opiera się na idei, że każdy człowiek ma swe własne odpowiedzi i ponosi odpowiedzialność za swój los.

Chociaż cały potencjał znajduje się w nas samych, czasami by osiągnąć to czego pragniemy musimy stawić czoła zewnętrznym, i co ważniejsze, wewnętrznym przeszkodom, które nas powstrzymują.

 

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w obszarze edukacji i wychowania na terenie Gminy Liszki, których działalność związana jest z pracą z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami, tj. nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów i psychologów szkolnych.

 

Zagadnienia szkolenia
  • Czym jest coaching?
  • Różnice między coachingiem a innymi metodami rozwojowymi
  • Warunki niezbędne dla skuteczności coachingu
  • Określanie celów metodami coachingowymi
  • Przekonania i metody pracy z nimi
  • Praca z metaforą

 

Korzyści
  • poznanie elementów narzędzi i technik pracy coachingowej w pracy nauczyciela
  • budowanie procesu nauczania i wychowania z wykorzystaniem umiejętności coachingowych

 

Prowadzący: Patryk Lange

Profesjonalny coach, trener i superwizor coachingu. Pracuje z osobami zarządzającymi nad uwalnianiem autentyczności, rozwojem umiejętności liderskich i przywódczych, sprawnym poruszaniem się w gąszczu relacji interpersonalnych z wykorzystaniem potencjału emocji i intuicji. Łączy w sobie analitykę i poukładanie inżyniera z pasją do ludzi i rozwoju psychologa.

 

Organizacja warsztatu

Termin: 7 grudnia 2021, wtorek w godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Liszki 206, I piętro (nad Pocztą Polską)

Liczba uczestników: max. 10