Dzieci w sieci – SIECIOHOLIZM

24 lutego 2022

Forma zajęć: online

Prowadzi: Małgorzata Michel

Uzależnienie od Internetu i mediów społecznościowych wśród dzieci i nastolatków

Opowieści o tym, że jeszcze 20 lat temu praktycznie nie było Internetu, brzmią dzisiaj jak bajka. Z Internetu korzystamy wszyscy. Pracujemy, uczymy się, szukamy informacji, czytamy wiadomości, książki, prasę, oglądamy filmy, kontaktujemy się z innymi. Jednak wraz z popularnością przestrzeni wirtualnej pojawiły się również liczne zagrożenia, których eskalacja nastąpiła w dobie pandemii COVID-19. Okazało się, że Internet jest czasami jedynym kanałem łączącym ludzi ze światem zewnętrznym. Jednak to spowodowało niemal nieustanne przebywanie w rzeczywistości wirtualnej. Jednym z zagrożeń jest uzależnienie od Internetu oraz mediów społecznościowych. Największą grupą ryzyka zdają się tutaj być dzieci i młodzież, gdyż to oni spędzają w Sieci większość swojego dnia.

 

Uzależnienie od Internetu – siecioholizm ma pewne konkretne objawy oraz konsekwencje. Odnosi się ono do spektrum zachowań, od których osoba uzależniona nie potrafi się powstrzymać. Prowadzi to do przykrych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Nie każde korzystanie z Internetu jest uzależnieniem jednak swoiste „BHP korzystania z Sieci”  może uchronić przed tym przykrym stanem.

 

Cel spotkania:

Podczas spotkania online jest zaprezentowana zostanie jednostka chorobowa, jaką jest siecioholizm, przedstawione zostaną jej objawy, skutki, możliwości przeciwdziałania i reagowania w sytuacji, gdy mamy podejrzenie, że nasze dziecko może być uzależnione od Sieci. Webinar odbywa się w ramach Społecznego Klubu Dyskusyjnego, do którego zapraszamy  osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie Gminy Liszki, czujące potrzebę rozmowy na ważne tematy społeczne.  Podczas spotkania będzie czas zarówno na prelekcję dotyczącą zagadnienia oraz na dyskusję i wymianę doświadczeń uczestników spotkania.

 

Prowadząca:

Małgorzata Michel – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagożka resocjalizacyjna mediatorka, steeetworkerka, terapeutka, działaczka społeczna, aktywistka lokalna. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych. Badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy w nurcie Urban Studies. Autorka wielu szkoleń z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, rodziców i młodzieży.

 

Informacje organizacyjne:

Forma: on-line; platforma zoom
Warunkiem uczestniczenia w webinarze jest zapisanie się przez formularz zgłoszeniowy
Termin: 24 lutego 2021, godz. 18:00 -20:15
Liczba uczestników: max. 30 osób

 

Koszt: BEZPŁATNE 

Webinar organizowany jest w ramach projektu : pn. “Centrum Aktywności Społecznej“ i jest w całości dofinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na profilu Facebook Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.