Asertywność. Skuteczna komunikacja w miejscu pracy

27 listopada 2021

Forma zajęć: warsztat w sali

Każdy z nas ma współpracowników. Niezależnie czy jesteś członkiem zespołu, czy należysz do kadry zarządzającej spotykasz się codziennie z różnymi sytuacjami. Czy zawsze wiesz jak sobie z nimi poradzić? Czy potrafisz jasno komunikować swoje emocje, potrzeby i pomysły, jednocześnie zachowując szacunek do siebie i do innych osób?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szeroko pojętą asertywnością, która nie ogranicza się jedynie do powszechnie przyjętego rozumienia jako umiejętności odmowy. Daje narzędzia i rozwija zdolność asertywnych zachowań, takich jak wyrażanie niezadowolenia, krytyki, odmowy, stawiania granic i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Podnosi poczucie sprawczości w relacjach z ludźmi.

 

Dla kogo  jest warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób, zarówno pracowników jak i kadry zarządzającej, pragnących wypracować i wzmocnić swoją asertywność.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy znają i potrafią zastosować w praktyce:
 • metody komunikowania się w przekonujący, a zarazem asertywny sposób (respektowanie własnego i innych poczucia szacunku),
 • metody formułowania asertywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • metody przyjmowania krytyki (słusznej, niesłusznej, częściowo słusznej i aluzyjnej),
 • metody asertywnego odmawiania nastawionego na budowanie relacji,
 • metody asertywnego wyrażania pozytywnych, jak i negatywnych emocji,
 • metody asertywnego przyjmowania reklamacji, zastrzeżeń i obiekcji (przyjmowanie negatywnych informacji bez wchodzenia w niepotrzebne „przepychanki słowne”).

 

Program szkolenia
 1. Asertywność to wybór. Czym jest postawa asertywna i jakie są inne możliwe 'opcje'?
 • Pełne i świadome zrozumienie postawy asertywnej, czyli co to znaczy „ja OK i ty OK”, poszukiwanie realnych rozwiązań typu win-win,
 • Rozróżnienie postawy uległej, agresywnej i asertywnej – korzyści płynące z przyjmowania postawy asertywnej,
 • Mapa asertywności, czyli wyznaczenie indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju osobistego (mocne strony i metody ich wzmacniania, słabe strony i metody ich niwelowania).
 1. Asertywność w codziennej pracy:
 • Model asertywnej odmowy nastawionej na proaktywne szukanie alternatyw, czyli jak odmawiać bez poczucia winy i bez urażania drugiej strony,
 • Matryca przyjmowania krytyki i radzenia sobie z manipulacją (jak reagować, gdy druga strona krytykuje nas słusznie, niesłusznie, częściowo słusznie i aluzyjne),
 • Model udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i stawiania granic (jak zwracać uwagę, tak by nie urazić drugiej osoby, aby zrozumiała nasz dyskomfort w związku z daną sytuacją),
 • Model asertywnego wyrażania swojego niezadowolenia wobec zachowania innych osób (praktyczne zastosowanie procedury stopniowania reakcji Pameli Butler).
 1. Asertywne radzenie sobie w tzw. „trudnych” sytuacjach 
 • Radzenie sobie w sytuacji nieporozumień i konfliktów – od walki do budowania trwałego porozumienia i współpracy,
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami.

 

Metody szkoleniowe:

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, analizy studium przypadku i symulacje realnych rozmów z codziennej pracy uczestników szkolenia, dyskusje moderowane, mapa asertywności, prezentacje i demonstracje, obserwacje uczestniczące, wykłady jako podsumowanie wniosków z ćwiczeń praktycznych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania: 8 godzin warsztatowych
Termin: 27 listopada 2021 r. (sobota) w godz. 10.00-17.00
Miejsce: ul. Paulińska 3 lok. 5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 10 osób

 

Odpłatność: 175 zł

Warsztat realizowany w ramach Akademii Lidera.

Zapisując się na warsztaty akceptujesz Regulamin warsztatów.