Akademia Młodego Lidera – kurs rozwoju kompetencji liderskich

październik 2023 - kwiecień 2024

Forma zajęć: stacjonarne

Prowadzi: Zespół Uniwersytetu

Jesteś gotowa/y na odkrycie swojego potencjału liderskiego? Chcesz, żeby profesjonalni trenerzy pomogli Ci wypracować unikatowe umiejętności przywódcze? Ten w pełni dofinansowany kurs został stworzony dla Ciebie! Jego celem jest rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych oraz umiejętności przywódczych wśród młodych osób. Dowiesz się, jak lepiej komunikować się z innymi, żeby być przygotowanym do bycia prowadzenia grup i projektów w aktywności społecznej.

 

Dla kogo?

To kurs dla osób w wieku od 18 do 25 lat, które chcą angażować się w działalność na rzecz własnej społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych. To także warsztat dla  tych, którzy chcą tworzyć własne grupy czy społeczności lokalne działające na rzecz innych ludzi.   

 

Szczególnie zapraszamy osoby już aktywne społecznie, na przykład:

 • członkowie samorządów uczniowskich i studenckich, młodzieżowych rad i grup nieformalnych,
 • osoby działające w harcerstwie,
 • wolontariuszy,
 • każdą osobę, która do tej pory nie posiada takich doświadczeń, ale chciałaby to zmienić.

 

Jak wygląda program?

Program kursu składa się z części edukacyjno-warsztatowej, podczas której uczestnicy kursu otrzymają wiedzę z zakresu np. komunikacji, autoprezentacji, negocjacji i przywództwa. Oprócz tego  będą mieli okazję przećwiczyć własne umiejętności oraz zdiagnozować swój potencjał bycia liderem podczas warsztatu.

Dodatkowy element praktyczny kursu, to możliwość realizacji pomysłów młodych ludzi w praktyce. Uczestnicy będą mogli przeprowadzić swoją inicjatywę społeczną na rzecz wybranej społeczności lokalnej i otrzymają na ten cel dofinansowanie w wysokości do 4 tys. złotych. 

Uczestnicy stworzą sieć aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierając się w działaniach społecznych. Kurs to nie tylko okazja do nauki i praktyki, ale również przestrzeń do wymiany doświadczeń.

 

Jakie są korzyści z udziału w kursie?
 • podniesiesz kompetencje osobiste i zawodowe w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności i współpracy  (udzielanie i przyjmowanie feedbacku, dialog społeczny, ciekawość siebie i innych),
 • poznasz charakter zadań i odpowiedzialność roli lidera w społeczności lokalnej (praca projektowa, w tym dynamika trwania projektu),
 • zdobędziesz umiejętności tworzenia i prowadzenia projektów społecznych (identyfikowanie problemów społecznych na poziomie lokalnym i twórcze szukanie rozwiązań),
 • dowiesz się, jak kształtować własny autorytet lidera i poznasz zasady kreowania własnego wizerunku w oparciu o swoje wartości,
 • zwiększysz kompetencje z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych (radzenie sobie z tremą, umiejętność wypowiedzi w jasny i przystępny sposób),
 • poznasz zasady prowadzenia profesjonalnych spotkań oraz techniki facylitacji (prowadzenie skutecznych spotkań, zwiększenie efektywności współpracy),
 • poznasz metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w tym konfliktami (poznanie metod ich rozwiązywania),
 • nauczysz się skutecznego budowania współpracy oraz tworzenia inicjatyw społecznych (przy użyciu języka inkluzywnego, włączającego),
 • poznasz innych zaangażowanych liderów.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Kurs w liczbach

Kurs obejmuje: łącznie 63 godziny zajęć edukacyjno-warsztatowych oraz dodatkowo możliwość realizacji zajęć praktycznych w postaci prowadzenia inicjatyw społecznych.

Czas realizacji kursu: od października 2023 do kwietnia 2024

 • część edukacyjno-warsztatowa to łącznie 63 godziny (27 godz. realizowane w 2023, a 36 godz. w 2024) przeprowadzona: październik 2023- marzec 2024.
 • część praktyczna, czyli inicjatywy społeczne realizowane: marzec – kwiecień 2024.

Kurs jest przeznaczony dla 10 uczestników zakwalifikowanych na podstawie zgłoszeń oraz prowadzonej rekrutacji. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs realizowany przez Rozwojowy Uniwersytet Ludowy w ramach projektu pn. Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – szkoła życia społecznego” jest w całości dofinansowany i bezpłatny dla Uczestników. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. 

 

PROGRAM KURSU: CZĘŚĆ EDUKACYJNO – DYDAKTYCZNA

Moduł I: “Czy mogę być Liderem?”
prowadzenie: Aneta Fudała

Tematy:

 • “Ja i my – komunikacja i współpraca w grupie”. Autoprezentacja, teambuilding, motywacje i potrzeby Uczestników.
 • “Ja jako Lider – rozwijanie osobistych umiejętności przywódczych”. Współpraca w zespole, sposoby pełnienia ról liderskich, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, analiza swojego stylu funkcjonowania w zespole.
 • “Wizje na przyszłość – rozwój lidera oraz działań społecznych”.  Strategia rozwoju Lidera.

 

Moduł II: “Do czego dążę jako Lider?”

prowadzenie: Marta Kijanko

Tematy:

 •  „Wizja lidera – sposób angażowania ludzi wokół wspólnych celów i wartości”. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji liderskich, autodiagnoza własna.
 • „Misja lidera – strategia rozwoju ludzi i organizacji.” Zdobycie umiejętności definiowania celów.  Praca z motywacją w kontekście realizowania projektów.

 

Moduł III: „Jak mogę zaangażować społeczność w kierunku zmiany społecznej?”  

Prowadzenie: Małgorzata Michel

Tematy:

 • „Ja jako lider w społeczności lokalnej”. Poznanie specyfiki aktywizmu lokalnego poprzez naukę działań opartych na koncepcji empowerment. Identyfikacja siebie jako lidera, czyli lokalnego przywódcy i ambasadora zmiany społecznej.
 • „Tworzenie lokalnego projektu szansą na zmianę społeczną.” Diagnoza społeczności lokalnej, tworzenie projektów społecznych, wiedza z zakresu działań instytucji samorządowych i organizacji obywatelskich, pozyskiwanie lokalnych partnerów do współpracy.

 

HARMONOGRAM KURSU

 

CZĘŚĆ 1. 

EDUKACYJNO-WARSZTATOWA 

 

 • Warsztat 1 

Temat: “Ja i my – komunikacja i współpraca w grupie”
Termin: 28.10.2023, sobota w godz. 10.00-17.00

Prowadząca: Aneta Fudała 

 

 • Warsztat 2

Temat: “Ja jako Lider – rozwijanie osobistych umiejętności przywódczych”

Termin: 18.11.2023, sobota w godz. 10.00-17.00

Prowadzący: Aneta Fudała 

 

 • Warsztat 3

Temat: „Wizja lidera – sposób angażowania ludzi wokół wspólnych celów i wartości”. 

Termin: 16.12.2023, sobota w godz.10.00-17.00

Prowadząca: Marta Kijanko 

 

 • Warsztat 4

Temat: “Ja jako lider w społeczności lokalnej”.
Termin: 13.01.2024, sobota w godz. 10.00-17.00

Prowadzący: Małgorzata Michel 

 

 • Warsztat 5

Temat: „Misja lidera – strategia rozwoju ludzi i organizacji.” 
Termin: 27.01.2024, sobota w godz.10.00-17.00

Prowadzący: Marta Kijanko 

 

 • Warsztat 6

Temat: “Tworzenie lokalnego projektu szansą na zmianę społeczną”.
Termin: 10.02.2024  sobota w godz.10.00-17.00

Prowadzący: Małgorzata Michel 

 

 • Warsztat 7

Temat: “Wizje na przyszłość – rozwój lidera oraz działań społecznych”.
Termin: 16.03.2024 , sobota w godz.10.00-17.00 

Prowadzący: Aneta Fudała

 

CZĘŚĆ 2. 

PRAKTYCZNA – INICJATYWY SPOŁECZNE 

Na bazie wypracowanych rozwiązań masz możliwość nauczenia się organizowania inicjatyw społecznych. Będziesz miał okazję wypróbować nabyte umiejętności w praktyce i przetestować swój pomysł. 

Realizacja inicjatyw społecznych przewidziana została w okresie od marca do kwietnia 2024.

Ogłoszenie konkursu na realizację inicjatyw nastąpi na przełomie lutego i marca 2024.

Każdy uczestnik realizujący inicjatywę społeczną będzie miał możliwość kontaktu z opiekunem, który pomoże mu we wdrożeniu pomysłu. Terminy spotkań z opiekunem będą ustalane indywidualnie. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Adres: Kaszów 185, 32-060 Liszki
sala warsztatowa w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 

Kurs zaplanowany jest w formie stacjonarnej, jednakże w sytuacji zaistnienia siły wyższe, zastrzegamy sobie możliwość realizacji kursu w formie online.

Podczas spotkań zapewniamy: catering oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka. 

 

KADRA REALIZUJĄCA KURS

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych trenerów i ekspertów z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, coachingu i przywództwa.

Aneta Fudała 

Wykształcenie: Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 r. Posiada certyfikat pracy metodą treningu grupowego, a także szkolenie z zakresu poradnictwa i psychoterapii oraz systemowej pracy z rodziną. Uzupełniała metodologię pracy z grupą na różnorakich szkoleniach, m.in. dotyczących psychodramy czy motywacji. Zrealizowała czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej. 

Mocne strony i talenty: empatyczne słuchania, dyplomatyczne prowadzenie zespołu, kreatywność, poczucie humoru, logiczne myślenie, pisanie artykułów o tematyce psychologicznej, polecanie ludzi sobie nawzajem do udanej współpracy.

Pasje i zainteresowania: joga, capoeira, medytacja, psychoanaliza, film, literatura, podróże małe i duże. 

 

Marta Kijanko

Wykształcenie: Ukończyła psychologię i filozofię. Posiada certyfikat psychoterapeutki. Pracuje z grupami od dwudziestu lat. Przez dziesięć lat była menadżerką rozproszonego zespołu w jednej z międzynarodowych korporacji (TMobile i Play), zarządzając zespołem 200 osób. Czasami w pracy towarzyszy jej pies adopciak, Afik (najlepszy lider na świecie)

Mocne strony i talenty: Uważność i odwaga, poczucie humoru, kreatywne myślenie.

Pasje i zainteresowania: Motywacja w jej jawnym i ukrytym aspekcie, chodzenie po górach i bardzo dobra kawa.

 

Małgorzata Michel

Wykształcenie: pedagożka resocjalizacyjna, mediatorka, steeetworkerka, działaczka społeczna, aktywistka lokalna, profesor UJ. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych. Badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy w nurcie Urban Studies. Autorka wielu szkoleń z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, rodziców i młodzieży. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu bezpieczeństwa lokalnego i aktywności młodzieży. Współpracuje jako ekspertka z organizacjami pozarządowymi i streetworkerami  działającymi na rzecz bezpieczeństwa, m. in. Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, Federacja Organizacji Streetworkerskich. Laureatka Nagrody im. Janusza Korczaka. 

Mocne strony i talenty: Komunikatywna, rzeczowa, pogodna, lubiąca kompromisy.                                              

Pasje i zainteresowania: Kolarstwo i bikepacking gravelowy, boks, joga, wegańska kuchnia, literatura non- fiction.

 

REKRUTACJA I ZAPISY
 1. Kurs kierujemy do uczestników z każdego miejsca Polski, niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania. Koszty podróży – we własnym zakresie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:
 3.  wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 17 października 2023 r. 
 • link do formularza tutaj,
 • rozmowa rekrutacyjna online z osobą rekrutującą na kurs,
 • podpisanie Umowy uczestnictwa w kursie.

 

 1. Warunkiem udziału w kursie jest deklaracja obecności w min. 80% warsztatów. 

 

Więcej informacji o kursie oraz zapisach można uzyskać kontaktując się: 

− drogą mailową: [email protected] 

pod numerem telefonu pracowników Uniwersytetu : 507-063-721 (Iwona Surmaj) 530-999-047 (Izabela Plur). 

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w kursie, wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Mamy tylko 10 miejsc w pełni dofinansowanych! 

Zapraszamy!