Kursy

To cykliczne spotkania mające na celu doskonalenie wybranych kompetencji miękkich. Poprzez ich rozwój Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym swoją efektywność i atrakcyjność na rynku pracy. Kursy skierowane …