Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

Sztuka rozmowy, czyli jak się dogadać w konflikcie

9 grudnia 2023

Warsztat jest skierowany do osób, którym zależy na rozmowie i dialogu w sytuacji napięć, nieporozumień i konfliktów. Par, rodziców, którzy chcą przekształcić rodzinne konflikty na współdziałanie i zadbać o dialog ...

Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

Siła w spójności – o budowaniu współpracującego zespołu

21 listopada 2023

Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny - demokratycznej metody wychowawczej

30 listopada 2023

Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

Akademia Młodego Lidera - kurs rozwoju kompetencji liderskich

październik 2023 - kwiecień 2024

Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

Wystartował Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

lipiec 2023 - grudzień 2025