RODO

Wprowadzenie Instrukcja stanowi wykaz procedur oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu, zgodnie z art. 32 RODO, zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe. Administrator danych jest zobowiązany do zastosowania środków …