Dofinansowanie

Prawie wszystkie nasze warsztaty i kursy są dofinansowane. Oznacza to, że pozyskaliśmy dofinansowanie od grantodawców w ramach realizowanych przez nas projektów. Tym samym organizowane przez nas zajęcia są prowadzone przez …