Rekrutacja: Trener Zatrudnienia Wspieranego

Poznaj naszą organizację od wewnątrz i dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukujemy pracowników do Centrum Integracji Społecznej w Krakowie na stanowisko:   TRENER ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO   SZUKAMY OSÓB, KTÓRE: posiadają …

Konflikt jako szansa. Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w domu i w pracy?

Większość z nas nie lubi uczestniczyć w sytuacjach konfliktowych, bo często kojarzą się nam z czymś trudnym lub bolesnym. Dlatego wycofujemy się, unikając konfrontacji oraz obawiając się zaognienia sytuacji, utraty kontaktu lub niezrozumienia. Rezygnujemy wówczas z własnych potrzeb, rezygnujemy z siebie. Gdy jednak w konflikcie zobaczymy szansę a nie zagrożenie, wówczas otwieramy przestrzeń na konstruktywną rozmowę, dającą możliwość rozmówcom na wspólne szukanie rozwiązań. Aby przeprowadzić taką rozmowę, która zmienia konflikt w dialog – potrzebna jest wiedza i trochę strategii.

Jak feedbackować, żeby zmotywować – trening udzielania profesjonalnej informacji zwrotnej

Informacja zwrotna to jedno z podstawowych narzędzi w zarządzaniu. Osoba zarządzająca, która jest biegła w sztuce feedbacku, potrafi używać go skutecznie w odpowiednim momencie, adekwatnie do kontekstu, z odpowiednia intencją, a przede wszystkim z szacunkiem do rozmówcy. To także umiejętność, która, jeżeli właściwie użyta, pomaga w utrzymywaniu dobrych relacji w każdym obszarze życia.

asertywnosc

Asertywność – dbałość o swoje granice

Okazja do tego, by zachować się asertywnie lub nieasertywnie pojawia się praktycznie co dzień – w pracy, w domu, a nawet wśród znajomych. Żyjąc w społeczeństwie stykamy się z różnymi oczekiwaniami, naciskami, potrzebami. Nieraz mają między nami miejsce ścierające się interesy. Wytyczanie granic okazuje się niezbędne, abyśmy żyli w harmonii. Asertywność opiera się na tym, że każdy człowiek ma swoje niezbywalne prawa, a dbając o prawa nie tylko innych, ale też swoje możemy żyć zdrowiej. Asertywność polega na dokonywaniu wyborów, a nie uleganiu, na wyrażaniu swoich oczekiwań, a nie na wymuszaniu.