Co robimy?

Organizujemy warsztaty, szkolenia i kursy, w których udział może wziąć każda osoba pełnoletnia, która pragnie rozwijać swoje kompetencje w sferze osobistej i zawodowej. Nasze działania kierujemy do indywidualnych Uczestników oraz do pracowników firm i organizacji. Wspieramy również firmy i organizacje w rozwoju własnej kadry poprzez ofertę kompleksowych szkoleń dla pracowników, dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego zespołu.

Kliknij w logo i poznaj nasze programy rozwojowe:

 

 

Projekty realizowane przez Fundację:

“Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – Szkoła Życia Społecznego”, to ośrodek szkoleniowy dla dorosłych, którego celem jest rozwój kompetencji społecznych liderów, społeczników i osób pracujących na rzecz innych ludzi. Uniwersytet mieści się w gminie Liszki, ale jest dostępny dla osób z całej Polski. Utworzyliśmy miejsce spotkań właśnie tam, ponieważ od dłuższego czasu angażujemy się w rozwój potencjału gminy jako Lisiecka Przestrzeń Rozwoju. 

Ideą uniwersytetów ludowych jest uczenie się przez całe życie bez względu na wiek, pochodzenie, status majątkowy czy wykształcenie. To upowszechnienie edukacji dorosłych według tzw. idei grundtvigiańskiej, opartej na otwartej, przyjaznej atmosferze, tworzeniu warunków do rozwoju osobistego i aktywności społecznej. Oferta Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego doskonale wpisuje się w wymagania współczesnego świata, skoncentrowanego na relacjach międzyludzkich. Zgodnie z tym podejściem, odchodzi się od tradycyjnych, encyklopedycznych metod kształcenia. Rozwój kompetencji społecznych takich jak komunikowanie się, asertywność czy współpraca, pomaga skutecznie funkcjonować we wciąż zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 

“Rozwojowy Uniwersytet Ludowy – szkoła życia społecznego” jest realizowany od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2025. Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020- 2023.

Biuro: ul. Świętego Jana Kantego 5, Liszki
Kontakt: Iwona Surmaj, Dyrektor Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego, +48 505 123 043, [email protected]

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na profilu Facebook Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.

 

 

logo CIS

Centrum Integracji Społecznej (CIS) to miejsce, w którym mieszkańcy miasta Krakowa otrzymują wsparcie w odnalezieniu drogi zawodowej dzięki możliwości uczestniczenia w programie reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnikami Centrum są osoby które z różnych względów, nie radzą sobie w funkcjonowaniu na tradycyjnym rynku pracy. CIS oferuje mieszkańcom możliwość udziału m.in w warsztatach, kursach oraz zajęciach praktycznych. Uczestnicy mogą  również skorzystać ze wsparcia specjalistów np. doradcy zawodowego, trenerów pracy, psychologa czy pracownika socjalnego. Zadaniem Centrum jest pomoc w nabywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, rozwoju kompetencji społecznych oraz zwiększenie umiejętności samodzielnego poruszania się po otwartym rynku pracy.  Rezultatem ww. wsparcia jest przede wszystkim osiągnięcie przez Uczestników samodzielności zawodowej i życiowej poprzez podjęcie zatrudnienia.

 

Siedziba CIS: Kraków, ul. Krowoderska 22/5, czynne pn.- pt.  8.00-14.00. 
Centrum dysponuje 50 miejscami dla mieszkańców Miasta Krakowa.
Kontakt: Kierownik Izabela Plur, tel. 530 999 047, [email protected]

 

logo Kraków

 

Centrum Integracji Społecznej działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2022 poz. 2241). Centrum jest prowadzone przez Fundację Przestrzeń Rozwoju w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2021 do 30. czerwca2024 r.”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

 

 

“PROOgres – Program Rozwoju Fundacji Przestrzeń Rozwoju” finansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030, to projekt, który realizujemy od 1.07.2023 do 30.06.2025 roku. W ramach ww. dofinansowania opracujemy kompleksową strategię, która doprowadzi do umocnienia i rozwoju działań Fundacji. Szczególnie zależy nam na progresie organizacji jako instytucji, rozwoju kadry, budowaniu większej oferty działań oraz komunikacji z odbiorcami naszych działań.

Dofinansowanie umożliwi nam rozszerzanie oferty działań Fundacji, w tym realizacji nowych projektów, opracowanie strategii rozwoju fundacji i działań PR, zwiększenie skuteczności komunikacji z odbiorcami, zbudowanie profesjonalnego zespołu zarządczo administracyjnego organizacji oraz dostosowanie lokalu do potrzeb Fundacji.

Jak w praktyce rozwiniemy nasze działania?  Zbudowanie strategii promocyjno wizerunkowej organizacji pozwoli nam skuteczniej dotrzeć do odbiorców. Są nimi nie tylko uczestnicy warsztatów rozwojowych i reintegracyjnych, beneficjenci realizowanych projektów oraz pracownicy instytucji pomocowych, ale także pracodawcy i potencjalni darczyńcy zainteresowani CSR. Strategia składa się z elementów takich jak przygotowanie identyfikacji wizualnej, stworzenie nowej strony internetowej oraz opracowanie nowych materiałów promocyjnych.

Kolejne efekty przedsięwzięcia, to budowanie stabilnego i profesjonalnego zespołu zarządczo-administracyjnego oraz dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzenia nowych projektów, w tym: zwiększenia standardów pracy rozwijającej się kadry Fundacji oraz stworzenie komfortowej przestrzeni wsparcia naszych beneficjentów.

Wdrożenie wszystkich elementów programu zapewni rozwój oferty działań Fundacji i wzrost zaufania do naszych usług oraz zwiększenie rozpoznawalności fundacji i jej misji społecznej.

 

 

Lisiecka Przestrzeń Rozwoju to miejsce, przeznaczone dla pracowników NGO, lokalnych liderów oraz mieszkańców z terenu Gminy Liszki, którzy mogą m.in. skorzystać ze szkoleń rozwojowych i edukacyjnych, angażować się w realizację i tworzenie wspólnych inicjatyw społecznych oraz budować sieć współpracy organizacji i mieszkańców na rzecz Lisieckiej społeczności.

Podejmowane działania finansowane są ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach:


1. Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Projekt: „Liderzy źródłem rozwoju kapitału społecznego” realizowany w okresie od 01.11.2021r. do 31.07.2022 r.

2. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt: „Centrum Aktywności Społecznej” realizowany w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

Projekty realizowaną są przy współpracy Gminy Liszki.
Biuro: Liszki, ul. Tyniecka 1
Kontakt: Izabela Plur tel. 530 999 047, Iwona Surmaj 505 123 043, [email protected]

Więcej o projektach można dowiedzieć się na profilu Facebook Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.