Co robimy?

Organizujemy warsztaty, szkolenia i kursy, w których udział może wziąć każda osoba pełnoletnia, która pragnie rozwijać swoje kompetencje w sferze osobistej i zawodowej. Nasze działania kierujemy do indywidualnych Uczestników oraz do pracowników firm i organizacji. Wspieramy również firmy i organizacje w rozwoju własnej kadry poprzez ofertę kompleksowych szkoleń dla pracowników, dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego zespołu.

Kliknij w logo i poznaj nasze programy rozwojowe:

 

 

Projekty realizowane przez Fundację:

Lisiecka Przestrzeń Rozwoju to miejsce, przeznaczone dla pracowników NGO, lokalnych liderów oraz mieszkańców z terenu Gminy Liszki, którzy mogą m.in. skorzystać ze szkoleń rozwojowych i edukacyjnych, angażować się w realizację i tworzenie wspólnych inicjatyw społecznych oraz budować sieć współpracy organizacji i mieszkańców na rzecz Lisieckiej społeczności.

Podejmowane działania finansowane są ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach:


1. Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Projekt: „Liderzy źródłem rozwoju kapitału społecznego” realizowany w okresie od 01.11.2021r. do 31.07.2022 r.

2. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt: „Centrum Aktywności Społecznej” realizowany w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

Projekty realizowaną są przy współpracy Gminy Liszki.
Biuro: Liszki, ul. Tyniecka 1
Kontakt: Izabela Plur tel. 530 999 047, Iwona Surmaj 505 123 043, [email protected]

Więcej o projektach można dowiedzieć się na profilu Facebook Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.

 

 

 

 

 

 

logo CIS

Centrum Integracji Społecznej (CIS) to miejsce, w którym mieszkańcy miasta Krakowa otrzymują wsparcie w odnalezieniu drogi zawodowej dzięki możliwości uczestniczenia w programie reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnikami Centrum są osoby które z różnych względów, nie radzą sobie w funkcjonowaniu na tradycyjnym rynku pracy. CIS oferuje mieszkańcom możliwość udziału m.in w warsztatach, kursach oraz zajęciach praktycznych. Uczestnicy mogą  również skorzystać ze wsparcia specjalistów np. doradcy zawodowego, trenerów pracy, psychologa czy pracownika socjalnego. Zadaniem Centrum jest pomoc w nabywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, rozwoju kompetencji społecznych oraz zwiększenie umiejętności samodzielnego poruszania się po otwartym rynku pracy.  Rezultatem ww. wsparcia jest przede wszystkim osiągnięcie przez Uczestników samodzielności zawodowej i życiowej poprzez podjęcie zatrudnienia.

 

Siedziba CIS: Kraków, ul. Krowoderska 22/5, czynne pn.- pt.  8.00-14.00. 
Centrum dysponuje 50 miejscami dla mieszkańców Miasta Krakowa.
Kontakt: Kierownik Izabela Plur, tel. 530 999 047, [email protected]

logo Kraków

Centrum Integracji Społecznej działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 225, późn. zm.). Jest prowadzone przez Fundację Przestrzeń Rozwoju w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1.07.2021 – 30.06.2024.”. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.