Lena Czernecka

17 i 18 marca

"Nie musisz się zmieniać, wystarczy, że w pełni staniesz się sobą. A to zmienia wszystko” John Scherer 

Głównym celem warsztatu jest rozwój potencjału rozumianego jako obszar wyborów, który im większy tym możliwości radzenia sobie z wyzwaniami również są większe. Przy czym podstawowym warunkiem do tak pojmowanego rozwoju jest uświadomienie sobie wywieranego efektu i na tej bazie podjęcie decyzji o zmianie dotychczasowego funkcjonowania. Dlatego program warsztatu oparty jest o odkrywanie własnego potencjału i przekraczanie własnych ograniczeń szukając w nich szans na osobisty rozwój. 

 

Cele warsztatu:
 • analiza własnych postaw w kontekście tworzenia siebie nowej  roli zawodowej: ja – organizacja – zespół,

 • wzmocnienie indywidualnego potencjału i nawyku efektywnego działania,

 • poszerzenie świadomości własnego wpływu na osiągane efekty, wzmocnienie sprawstwa i automotywacji,

 • nazwanie i przepracowanie nawyków ograniczajacych proaktywność,

 • podniesienie poziomu poczucia własnej wartości, pewności siebie w  kontaktach interpersonalnych.

   

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy:
 • zdobędą praktyczne umiejętności związane z oceną własnego potencjału,
 • dowiedzą się czym jest skuteczne działanie i jakie nawyki przyczyniają się do tego, aby skutecznie działać,
 • zapoznają się z nawykami: 
  • "Bądź proaktywny" – ma na celu rozwinięcie odwagi podejmowania ryzyka i akceptowania nowych wyzwań, dla osiągania podstawowych celów
  • "Zaczynaj z wizją końca" – ma wpływ na efektywną realizację postawionych zadań
Czas trwania: 16 godzin warsztatowych
Termin: 17.03 (sobota) i 18.03 (niedziela) w godz. 10.00 - 17.00
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków Liczba uczestników: maks. 12 osób
Koszt
Zapisując się na warsztat zadecyduj ile możesz i chcesz zapłacić (możesz opłacić pełny koszt swojego udziału, tj. 300 zł lub skorzystać z dofinansowania w wysokości 25%, 50% lub 75%). Jeżeli chcesz wpłacić inną kwotę niż proponowane, prosimy o kontakt: fundacja@przestrzenrozwoju.org
Pamiętaj, że płacąc za warsztat, nie tylko inwestujesz w siebie, ale także wspierasz działania edukacyjne Fundacji Przestrzeń Rozwoju i stwarzasz możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego osobie, która nie mogłaby w nich uczestniczyć z powodów finansowych.