Izabela Szczepaniak-WiechaDaniel Lichota, Marta Kułaga

20.04 - 02.07

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności  w zakresie pracy z grupą i zespołem. Szczególnie zapraszamy te osoby, które pracują już z grupami: trenerów, coachów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, doradców zawodowych, mediatorów, moderatorów, osoby kierujące organizacjami,  zespołami roboczymi lub projektowymi. 

 

Uczestnictwo w Studium stwarza możliwość nabycia i rozwoju kluczowych kompetencji pracy z grupą i zespołem. W trakcie warsztatów w Studium bazujemy na: 

 • nauce przez doświadczenie,
 • świadomości siebie i autentyczności w pracy z grupą i zespołem, 
 • zaufaniu do własnych umiejętności,
 • odpowiedzialnej komunikacji,
 • skuteczności w relacjach.

 

Program Studium został zaprojektowany tak, by oferując bogatą tematykę merytoryczną, zapewnić jak największą efektywność procesu nauczania, utrwalać efekty oraz dawać niezbędne wsparcie uczestnikom. Umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji z grupą i zespołem, asertywności, współpracy w zespole; poznanie i doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych metod i technik pracy z grupą i dostosowywanie ich do potrzeb grupy i zespołu. Uczy zrozumienia specyfiki procesu grupowego i pracy z uczestnikami grup w oparciu o doświadczenie. Promuje empatyczny sposób komunikacji z uczestnikami grupy oparty na Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga.

 

STRUKTURA STUDIUM

Struktura Studium jest skonstruowana w sposób wspierający różne style uczenia się: doświadczenie, teorię, prezentację umiejętności, ćwiczenia w małych grupach, obserwacje i feedback, lektury, superwizje i studium przypadków.

 

Studium obejmuje 5 spotkań grupowych:  

 

Warsztat 1: 

Trening umiejętności interpersonalnych, budowania relacji i świadomości siebie w roli osoby prowadzącej grupę i zespół

Liczba godzin: 40

Termin: 20 - 23 kwietnia 2017r. (czwartek – sobota, godz. 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela godz. 9.00 – 15.30)

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

 

Warsztat 2: 

Podstawy pracy z grupą i zespołem I - zasady, techniki, umiejętności. Prowadzenie spotkań i szkoleń prezentacyjnych.  

Liczba godzin: 18 

Termin: 6 – 7 maja 2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

Prowadzi: Daniel Lichota

 

Warsztat 3: 

Podstawy pracy z grupą i zespołem II. Style prowadzenia grup. Prowadzenie spotkań i szkoleń interaktywnych.

Liczba godzin: 18

Termin: 20 –21 maja 2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

 

Warsztat 4: 

Odpowiedzialna komunikacja (oparta na Nonviolent Communication) w pracy z grupą i zespołem. Innowacyjne metody pracy z grupą

Liczba godzin: 18 

Termin: 24 – 25 czerwca 2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30)

Prowadzi: Marta Kułaga

 

Warsztat 5: 

Proces grupowy. Sytuacje trudne w pracy z grupą i zespołem. Zakończenie Studium

Liczba godzin: 18

Termin: 1 - 2 lipca 2017 r. (sobota 9.00 – 17.30 z godzinną przerwą obiadową; niedziela 9.00 – 15.30), 

Prowadzi: Izabela Szczepaniak - Wiecha

Czas trwania: 5 spotkań trwających łącznie 112 godzin 
Termin: 20 kwietnie - 2 lipca 
Miejsce: ul. Paulińska 3/5, Kraków
Liczba uczestników: maks. 14 osób
Koszt: 5500 zł
Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania - maksymalne dofinansowanie wynosi 75% kosztów (wówczas cena Studium wynosi tylko 1350 PLN). 
Dopuszczamy płatność ratalną.
 
Warunki realizacji Studium

Rezerwacja miejsca:

Warunkiem rezerwacji miejsca jest:
 • wypełnienie i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
 • wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 PLN do dnia 31 marca 2017r. (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie),
 • odbycie rozmowy rekrutacyjnej 
 • podpisanie Umowy uczestnictwa w Studium i opłacenie udziału w Studium (najpóżniej do 12 kwietnia 2017 r.)
 
Warunki realizacji Studium:
 • Studium zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników (osiem osób).
 • W przypadku odwołania Studium Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, noclegów itp.
 • W przypadku rezygnacji ze Studium w terminie najpóźniej do 8 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć Fundacja dokonuje zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat uczestnictwa w zajęciach. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w Studium wypełnij formularz zgłoszeniowy i umów się na rozmowę!
 
Więcej informacji:
Kontakt: Izabela Szczepaniak – Wiecha, tel.: 693802102; mail: fundacja@przestrzenrozwoju.org